ZAŠTITA DJECE Europski parlament uvodi stroža pravila oglašavanja na TV-u i internetu

Zastupnici u Europskom parlamentu u utorak su većinom glasova usvojili izmjene pružanja audiovizualnih medijskih usluga kojima će se pooštriti pravila oglašavanja radi zaštite djece i više promicati europski sadržaji.

Strože će se regulirati sadržaji koji pozivaju na nasilje, mržnju i terorizam te oni koji prikazuju neopravdano nasilje i pornografiju.
Novim pravilima, usvojenim na plenarnoj sjednici Europskog parlamenta u Strasbourgu, osigurat će se potpuna zabrana reklamiranja duhana, elektroničkih cigareta i alkohola na dječjim programima na televiziji i internetskim platformama za video sadržaj, ali i smanjiti izlaganje djece oglasima o nezdravoj hrani i piću.

“Oglašavanje upućeno djeci mora biti u skladu s preporukama Svjetske zdravstvene organizacije (WHO). Alkohol je najčešći štetni proizvod kojem su izložena djeca, i to ona od 13 do 15 godina, jer se pojavljuje na slikama, u reklamama, videoigricama i slično. Uz to, gotovo 40 posto djece u dobi do 12 godina izravno je izloženo reklamiranju nezdrave hrane, a četvrtina njih školske dobi je pretila”, upozorava hrvatska eurozastupnica Biljana Borzan.

Borzan pojašnjava da je potreban zakonodavni okvir na razini EU-a zbog toga što je “u Europi pretilo više od pola stanovnika, a velik dio ih pati od bolesti povezanih s alkoholom. Unatoč tome, države članice smanjile su sredstva za reguliranje reklamiranja s 2,9 na 1,9 posto.”
“Nova Direktiva o pružanju audiovizualnih medijskih usluga svim će korisnicima omogućiti jednak pristup jedinstvenom digitalnom tržištu Europske unije, zbog čega sam je odlučio podržati, kao i zbog činjenice da je Grupa socijalista i demokrata u EP uspjela osigurati bolju zaštitu djece i njihovih osobnih podataka, stroža pravila oglašavanja, kao i jačanje nezavisnosti medijskih regulatora”, rekao je hrvatski eurozastupnik Tonino Picula.

Izmjene potvrđuju dosadašnja ograničenja za tradicionalne medijske kuće, a uvode ih još za usluge videa na zahtjev i platforme za razmjenu video sadržaja kao što su YouTube, Netflix i Facebook.

Platforme će morati osigurati učinkovit mehanizam za prijavu štetnog sadržaja i pravodobnu reakciju na prijave. Medijskim kućama se nameće kvota od najviše 20 posto oglašavanja u sklopu dnevnog programa od 6 do 18 sati. Jednako ograničenje postavljeno je i za promidžbene poruke u vrijeme najveće gledanosti, od 18 sati do ponoći. Najmanje 30 posto sadržaja na televizijskim programima i VOD (video na zahtjev) platformama treba biti europskog podrijetla u svrhu promicanja europskog sadržaja i povećanja kulturne raznolikosti.

Direktiva je usvojena sa 452 glasova, protiv je bilo 132, a sudržanih 65. Dogovor još uvijek mora službeno biti odobren u Vijeću ministara, a kada revidirani zakon stupi na snagu države članice imaju 21 mjesec da nova pravila primjene u nacionalnom zakonodavstvu.

poslovni-global.ba

Odgovori