ZBOG PAKLENIH VRUĆINA Prekinuti poslove na otvorenome od 12 do 16 sati, kroničnim bolesnicima omogućiti godišnji odmor

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike, sukladno Zakonu o zaštiti na radu, preporučilo je poslodavcima da, uslijed vremenskih nepogoda izazvanih visokim temperaturama na teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine, provedu posebne mjere zaštite kojima će spriječiti nastupanje štetnih posljedica po zdravlje radnika.

Dana je preporuka poslodavcima da razmotre mogućnost prekida obavljanja poslova na otvorenome u razdoblju od 12 do 16 sati i njihovog nastavka nakon 16 sati. Ukoliko je rad kod poslodavca organiziran na takav način da je nemoguće primijeniti ovu mjeru, ovo ministarstvo je preporučilo poslodavcima da radnicima koji obavljaju poslove na otvorenome, početak radnoga vremena pomjere na šest sati ujutro.

Također, preporučeno je poslodavcima da za vrijeme trajanja ovakvih vremenskih prilika omoguće korištenje godišnjeg odmora radnicima s dijagnosticiranim kroničnim oboljenjima, kao i odsustva sukladno zakonu, kolektivnom ugovoru ili pravilniku o radu.

Dana je i preporuka da ustanove koje s radom počinju u devet sati ili kasnije, prilagode početak radnoga vremena ovoj situaciji. osim toga, poslodavci bi trebali omogućiti primjerenije odijevanje radnika u ustanovama, poduzećima, kao i tijelima vlasti, te drugim pravnim osobama, kao i primjereno odijevanje na službenim događajima (sjednice parlamenta, vlade i slično), prilagođeno visokim temperaturama, kaže se u preporuci Federalnog ministarstva rada i socijalne politike.

poslovni-global.ba

Odgovori