ZNANSTVENA TRIBINA U MOSTARU “Turizam – Zaštita okoliša – Ronjenje”

U organizaciji Sportsko ekološke udruge Hercegovina (SEUH), 25. rujna će se na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru održati Znanstvena tribina pod nazivom „Turizam – Zaštita okoliša – Ronjenje“.

Glavni ciljevi tribine su:
– informiranje građana o mogućnostima razvoja turizma kroz zaštitu okoliša, te moguću implementaciju ronjenja kao rekreacijskog sporta u ovaj proces
– prenošenje najnovijih znanja vezanih za biološku raznolikost i jedinstvenost životinjskog svijeta Neretvanskog sliva i Jadranskog mora i njihov značaj
– afirmiranje autonomnog ronjenja kao sporta koji aktivno doprinosi razvoju turizma i zaštite okoliša

Predavači na tribini su poznati stručnjaci sa sveučilišta u Zagrebu, Dubrovniku i Mostaru, a predviđeno je i predstavljanje Hrvatskog ronilačkog saveza.

Ovo je prvi put, na širim prostorima, da se znanstvenim pristupom predstavlja ronjenje kao sport i rekreacija u funkciji turizma i zaštite okoliša.

Pozivaju se svi zainteresirani da sudjeluju u radu tribine.
Ulaz na tribinu je slobodan!

poslovni-global.ba

Odgovori