ZRAČNA LUKA MOSTAR Objavljen Javni poziv za obavljanje usluga na liniji Zagreb-Mostar-Zagreb

J.P. Međunarodna Zračna luka – aerodrom Mostar d.o.o. Mostar obavijestio je sve zainteresirane da je objavljen Javni poziv za obavljanje usluge redovitog međunarodnog linijskog zračnog prijevoza na liniji Zagreb-Mostar- Zagreb.

Detaljna dokumentacija se može preuzeti kod J.P. Međunarodne Zračne luke – aerodroma Mostar d.o.o. Mostar slanjem zahtjeva potpisanog od strane ovlaštene osobe potencijalnog ponuditelja za preuzimanje na broj faxa +387 36 350 212 ili elektronskom poštom na e-mail adresu info@mostar-airport.ba. Rok za dostavu ponuda je 19.01.2018. godine do 11 sati.

poslovni-global.ba

Odgovori