2016. GODINA Porast proizvodnje, kukuruza, soje, krumpira, graha u FBiH

BiH vijesti

Prema podacima Federalnog zavoda za statistiku u 2016. godini u Federaciji BiH proizvodnja kukuruza-zrna iznosila je 243.760 tona, što je više za 29,8 posto u odnosu na 2015. godinu.

U proizvodnji industrijskog bilja, kod soje je zabilježen rast proizvodnje za 162,5 posto, a kod proizvodnje duhana smanjenje za 13,4 posto u odnosu na 2015.

Prozvodnja krumpira u 2016. u FBiH iznosi 228.009 tona i veća je za 12,6 posto, a proizvodnja graha-zrna veća je za 47 posto u poređenju sa proizvodnjom u 2015. godini.

U proizvodnji stočnog krmnog bilja zabilježen je rast kod proizvodnje djeteline za 9,7 posto, lucerke za 10,9 posto, kukuruza za krmu za 31,6 i travno-djetelinskih smjesa za 12,1 posto.

Kada je riječ o voću, ostvarena proizvodnja jabuka u 2016. manja je za 23,1 posto, a šljive za 6,6 posto u odnosu na 2015. Ukupna proizvodnja grožđa veća je za 9,2 posto, pokazuju prvi podaci Federalnog zavoda za statistiku.

poslovni-global.ba

Odgovori