AGENCIJA ZA BANKARSTVO FBiH Javna ponuda za ‘Staklenu banku’ – 5,809.482 KM

BiH vijesti

Za 5,809.482 KM prodaje se devastirana poslovna zgrada banke pod nazivom “Staklena banka” u središtu Mostara čija je ukupna površina, kako je precizirano, 8829 četvornih metara, piše Večernji list BiH.

Javnu ponudu nakon dugih godina nagađanja iznijela je Agencija za bankarstvo Federacije BiH, koja je u svojoj nedavnoj objavi napomenula kako svaki zainteresirani kupac mora kao dokaz dostaviti uplaćeni depozit u visini 10 posto od početne prodajne cijene. Zgrada “Staklene banke” uknjižena je kao državno vlasništvo. Zabilježena je odluka o upotrebi poslovnog objekta i mezanina do konačne izgrađenosti, tj. do odluke o upotrebi cijelog objekta u korist Gospodarske banke d. d. Mostar. U popisnom listu C uknjiženo je pravo korištenja građevinskog zemljišta opisanog u A listu u korist Gospodarske banke d. d. Mostar.

Zgrada se prodaje u zatečenom stanju po sustavu “viđeno – kupljeno”. Spomenimo kako je Vlada Federacije BiH nedavno prihvatila izvješće o radu Radne skupine za utvrđivanje imovinsko-pravnog statusa zgrade “Staklene banke” u Mostaru i izrazila zainteresiranost da ova zgrada bude kupljena u zatečenom stanju (objekt nije u cijelosti izgrađen) u cilju privođenja konačnoj namjeni – smještaju federalnih institucija u Mostaru. Služba za zajedničke poslove organa i tijela Federacije BiH zadužena je u postupku kupoprodaje “Staklene banke” uime Vlade Federacije BiH uputiti ponudu za kupnju zgrade u okviru planiranih sredstava u proračunu, priopćeno je nedavno, kada se razgovaralo o ovoj temi, iz Vlade Federacije BiH.

Jedno vrijeme se kao najozbiljniji kupac zgrade spominjala Hypo banka koja je bila potpisala i predugovor vrijedan oko 5 milijuna KM, ali je odustala od kupnje uz obrazloženje kako je “loša statika objekta”. Građevinski fakultet Sveučilišta u Mostaru radio je analizu za potrebe Hypo banke u kojoj piše da u slučaju potresa zgrada puca po svim nosivim gredama.

detalje ponude možete vidjeti na: http://www.fba.ba/images/Novosti/Oglas_%20o_prodaji_objekta_Staklena_banka_u_Mostaru_hr.pdf

poslovni-global.ba / Večernji list / Foto: Zoran Ćubela

Odgovori