AGROKOR POZIVA Sklapanje novih ugovora s dobavljačima o isporuci roba i usluga

Svijet vijesti

Agrokor poziva svoje dobavljače da daju izjavu o namjeri sudjelovanja u financiranju koncerna uz isporuku robe odnosno pružanje usluga u vrijednosti do najviše 50 milijuna eura, izvijestili su iz tog koncerna.

U Agrokorovom priopćenju ističe se kako je ta kompanija 8. lipnja 2017. godine sklopila ugovor o najstarijem (super-priority) kreditu, kojim je predviđena i tranša kredita u iznosu od najviše 100 milijuna eura, od kojih će se 50 posto koristiti za refinanciranje starog duga, a 50 posto za potrebe tekućeg poslovanja. U tom kreditu, navodi se, kao kreditodavatelji mogu sudjelovati dobavljači Agrokora i njegovih povezanih društava uz istovremenu isporuku robe odnosno pružanje usluga.

U ponedjeljak je na web stranici Agrokora objavljen službeni poziv dobavljačima za sudjelovanje u toj tranši kredita. Zainteresirani dobavljači moraju ispunjavati nekoliko uvjeta, prije svega da prema Agrokoru ili povezanom društvu imaju nepodmirenu tražbinu s osnove isporučene robe ili pružene usluge, koja je nastala prije donošenja rješenja o otvaranju postupka izvanredne uprave. Takva tražbina trebala je biti prijavljena izvanrednom povjereniku, kao i da za nju, po razumnoj prosudbi izvanrednog povjerenika, postoji vjerojatnost da će biti priznata u postupku izvanredne uprave.

Nadalje, od dobavljača se traži da su spremni s Agrokorom ili povezanim društvom sklopiti novi ugovor o isporuci robe ili pružanju usluga, uz cijenu i ostale kupoprodajne uvjete koji su jednaki najpovoljnijim ponuđenim u posljednjih šest mjeseci, u što su uključeni i svi komercijalni popusti. Isto tako, ponuđena roba ili usluga po količini, vrsti, kakvoći i drugim uobičajenim parametrima mora biti takva da, po diskrecijskoj ocjeni Agrokora, omogućava nastavak poslovanja. Dobavljači, također je jedan od uvjeta, moraju biti spremni pristupiti krovnom ugovoru o financiranju i prihvatiti sva prava i sve obveze koji proizlaze iz tog ugovora.

Agrokor stoga poziva dobavljače koji ispunjavaju sve navedene uvjete da najkasnije do 25. kolovoza 2017. do 17 sati, daju izjavu o namjeri sudjelovanja u financiranju Agrokora odnosno njegovih povezanih društava, uz istovremenu isporuku robe odnosno pružanje usluga.

poslovni-global.ba

Odgovori