ALARM U ZENICI Mrkva, špinat, krumpir… otrovani teškim metalima!

BiH Poljoprivreda vijesti

Petogodišnja istraživanja zagađenosti zemljišta, biljnog materijala i mlijeka na 12 lokacija na području Zenice pokazala su da su zagađenja teškim metalima na lokacijama Tetovo, Pehare i Gradišće toliko velika da nije preporučljivo uzgajati biljke ni za ljudsku ni za životinjsku prehranu, piše Večernji list BiH.

Posebno je opasno uzgajati biljke koje su u mogućnosti pohraniti u svoje nadzemne dijelove veće količine teških metala i organskih polutanata, što se, u prvome redu, odnosi na špinat, salatu i mrkvu, koje imaju visoku sposobnost akumulacije teških metala, ali i kelj, kupus, ciklu, krumpir i ostalo povrće, pokazuju rezultati petogodišnje kontrole zagađenosti zemljišta, biljnog materijala i mlijeka navedeni u finalnom izvješću o kontroli zemljišta na području općine Zenica za razdoblje od 2011. do 2015. godine.

poslovni-global.ba

Odgovori