ANALIZA RAK-a Suglasnost za poskupljenje fiksne telefonije od 1. siječnja 2017. godine

BiH vijesti

Regulatorna agencija za komunikacije (RAK) je, nakon provedene analize, dala suglasnost na izmjene cjenika Hrvatske telekomunikacije Mostar, Telekoma Srpske Banja Luka i BH Telecoma Sarajevo koji će stupiti na snagu 1. siječnja 2017. godine.

Izmjene se odnose na uvođenje jedinstvene cijene za pozive prema fiksnim mrežama u Bosni i Hercegovini te definiranje cijena prema drugim mobilnim mrežama u BiH. Cijene poziva prema fiksnim mrežama u BiH koje su definirali operatori iznose od 0,04 KM/min do 0,048 KM/min i niže su od granične cijene koja iznosi 0,052 KM/min.

Za korisnike osnovnih tarifnih paketa od 1. siječnja 2017. godine BH Telecom Sarajevo uvodi jedinstvenu cijenu za pozive prema fiksnim mrežama u BiH u iznosu od 0,042 KM/min (bez PDV-a). Za korisnike Osnovnog tarifnog paketa, cijena poziva unutar fiksne mreže BH Telecoma je povećana za 27,27 posto, dok je cijena poziva prema drugim fiksnim mrežama u BiH snižena za 19,23 posto.

Također, BH Telecom je ukinuo popust na cijene poziva unutar fiksne mreže u razdoblju slabog prometa koji je iznosio 25 posto.

Telekom Srpske Banja Luka uvodi jedinstvenu cijenu za pozive prema fiksnim mrežama u BiH u iznosu od 0,040 KM/min (bez PDV-a). Za korisnike Osnovnog tarifnog paketa, cijena poziva unutar fiksne mreže Telekoma Srpske je ostala na istom nivou, dok je cijena poziva prema drugim fiksnim mrežama u BiH snižena za 23,08 posto.

Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar uvodi jedinstvenu cijenu za pozive prema fiksnim mrežama u BiH u iznosu od 0,048 KM/min (bez PDV-a). Za korisnike Osnovnog tarifnog paketa, cijena poziva unutar fiksne mreže Hrvatskih telekomunikacija Mostar je povećana za 37,14 posto, dok je cijena poziva prema drugim fiksnim mrežama u BiH ostala na postojećem nivou, priopćeno je iz RAK-a.

poslovni-global.ba

Odgovori