BiH naloženo da zaustavi eksploataciju ruda u Varešu

BiH vijesti

Tajništvo Bernske konvencije pri Vijeću Europe naložilo je nadležnim tijelima u BiH da zaustave eksploataciju ruda u Varešu dok se ne razjasne činjenice koje je u svojoj tužbi iznijela Hajrija Čobo, ekološka aktivistica iz Kaknja.

Tajništvo je također izrazilo žaljenje zbog izostanka službenog odgovora vlasti u Bosni i Hercegovini, koja je potpisnica Bernske konvencije, ključnog sporazuma posvećenog zaštiti biljnih i životinjskih vrsta i očuvanju njihovih prirodnih staništa, piše Raport.

Tajništvo izražava ozbiljnu zabrinutost zbog problema koje je tužitelj iznio u vezi s rudarskim aktivnostima tvrtke Adriatic Metals u Varešu, što potencijalno dovodi do gubitka vrsta, degradacije staništa, onečišćenja zraka, vode i tla te općenito štetnih posljedica za ekosustava, priopćili su iz NGG Park prirode Trstionica i Boriva.

Izražena je i zabrinutost zbog nesudjelovanja javnosti u procesu donošenja odluka, posebice kada je u pitanju lokalno stanovništvo. Od obje strane, a posebno od vlasti u Bosni i Hercegovini, zatraženo je da podnesu ažurirana izvješća o ovim pitanjima za nadolazeći sastanak Tajništva u proljeće 2024. godine.

Ovom odlukom potvrđen je nastavak sudskog postupka protiv Bosne i Hercegovine nakon što je Tajništvo Bernske konvencije krajem prošle godine u potpunosti prihvatilo tužbu zabrinutih građana Kaknja okupljenih u neformalnu grupu Trstionica i Park prirode Boriva.

U navedenoj tužbi istaknuto je da je izdavanjem koncesije za eksploataciju teških metala na izuzetno vrijednom i biološki raznolikom, ali ujedno i osjetljivom području, Bosna i Hercegovina prekršila odredbe Bernske konvencije. Time je ozbiljno ugrožen opstanak rijetkih i strogo zaštićenih biljnih i životinjskih vrsta.

Podsjetimo, 2021. godine objavljeno je da je Britanska kompanija Adriatic Metals, vlasnica Eastern Mininga koji posjeduje koncesiju za istraživanje i eksploataciju u Bosni i Hercegovini, na Projektu Vareš s dva istražna lokaliteta Veovača i Rupice, gdje se nalaze značajne količine plemenitih metala, načinila je Procjenu utjecaja na okoliš i društvo (ESIA) u skladu s najboljim međunarodnim praksama.

Kompanija Eastern Mining je 2020. godine s Ministarstvom gospodarstva Zeničko-dobojske županije potpisala Aneks 4 Ugovora o odobrenju koncesije, kojim se, osim na cink, olovo i barit, odobravaju i prava na zlato, srebro i bakar potvrđena višestrukim -godišnja geološka istraživanja.

poslovni-global.ba

Odgovori