Blokada računa županijama, općinama, bolnicama…, ne izmire li dugove do 20. travnja!

BiH vijesti

Najnovija odluka Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine mogla bi dovesti do blokade računa brojnih javnih poduzeća, institucija, zdravstvenih ustanova, ali i općina te županija, piše Večernji list BiH. Naime, ovih dana je na adrese velikog broja dužnika diljem Federacije Bosne i Hercegovine stiglo upozorenje o prinudnoj naplati dugova iz Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine.

Uplata doprinosa

“Nakon izvršene analize poreznog duga koji se vodi u evidencijama Porezne uprave Federacije BiH, ustvrđeno je kako su najveći dužnici poreza proračunski korisnici, javna poduzeća, javne ustanove i poduzeća koja u svojoj strukturi imaju većinski državni kapital, kao i činjenice da su isti vršili i vrše isplatu plaća bez uplate doprinosa”, stoji u upozorenju Porezne uprave Federacije BiH. U istom dopisu nadalje se navodi kako će, sukladno tome, u cilju naplate poreznog duga, Porezna uprava u skladu sa Zakonom o poreznoj upravi i pravilniku o procedurama prisilne naplate poreznih obveza, pokrenuti postupke prisilne naplate i mjere prisilne naplate za neplaćene obveze.

“Upozoravamo porezne obveznike: proračunske korisnike, javne ustanove, javna poduzeća i državna poduzeća s većinskim državnim kapitalom, kao i njihove osnivače, da će, ako ne izmire dug najkasnije do 20. travnja 2016. godine, Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine izvršiti blokadu računa u skladu sa Zakonom o poreznoj upravi i pravilnikom o procedurama prisilne naplate poreznih obveza”, stoji u spomenutom upozorenju Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine.

Novčane kazne

Iz Porezne uprave upozoravaju dužnike i na činjenicu da je neplaćanje obveza kazneno djelo. “Skrećemo vam pozornost na to da izbjegavanje plaćanja poreznih obveza predstavlja kazneno djelo iz oblasti poreza, što je propisano člankom 273. Kaznenog zakona Federacije BiH (“Službene novine Federacije BiH”, broj 36/03, 37/03, 21/04, 69/04, 18/05/, 42/10, 42/11, 59/14, i 76/14) kojim je propisana kazna zatvora od 6 mjeseci do 5 godina (za iznos obveze veći od 10.000 KM čije se plaćanje izbjegava), za iznos obveze čije se plaćanje izbjegava, a koji prelazi 50.000 KM, kaznit će se kaznom zatvora od jedne do deset godina, a za iznos obveze koji prelazi 200.000 KM kaznit će se kaznom zatvora u trajanju najmanje tri godine te će Porezna uprava, u cilju naplate poreznog duga, biti obvezna pokrenuti i ove aktivnosti”, zaključeno je u dopisu upozorenja.

Inače, prema službenim evidencijama Porezne uprave Federacije BiH, saldo duga na dan 31. siječnja 2016. godine s obračunatim zateznim kamatama iznosi 2.324,934.567,95 KM. Najveći dužnici su: JP Željeznice FBiH koji duguje 194,869.665,10 KM, KJKP GRAS koji duguje 113,544.377,59 KM, rudnici Kreka s ukupnim dugom u iznosu od 104,311.733,12 KM, RMU Kakanj s dugom od 80,226.672,89 KM, Hidrogradnja koja duguje 58,597.691,44 konvertibilnih maraka, ali i neke zdravstvene institucije. Iz Porezne uprave Federacije BiH naveli su kako je u postupku prinudne naplate u 2015. godini naplaćeno ukupno 119,716.965,07 konvertibilnih maraka dužnih obveza po osnovi javnih prihoda.

poslovni-global.ba / vecernji.ba

Odgovori