CB BiH: U optjecaju dodatne količine kovanica

BiH vijesti

Centralna banka Bosne i Hercegovine (CBBiH) će od 28.11.2022. godine pustiti u optjecaj kovanice konvertibilne marke u apoenu od 5 KM i 2 KM, dodatno kovane u 2022. godini.

Kovani novac navedenih apoena, izdanje 2022. godina, kovan je u skladu s redovnim aktivnostima CBBiH, koje imaju za cilj osigurati dovoljno kovanog novca odgovarajuće apoenske strukture za potrebe gotovinskog prometa u BiH.

Temeljna obilježja i dizajn dodatnih količina kovanog novca u apoenima 2 KM i 5 KM, izdanje 2022. godina, ostaju ista kao i na kovanom novcu prethodnih izdanja ovih apoena, s tim da se na naličju kovanog novca nalazi brojčana oznaka „2022“, kao godina kovanja navedenih apoena.

Kovanje novih količina kovanog novca konvertibilne marke nema inflacijski efekt, jer nijedna KM neće biti puštena u optjecaj bez poštivanja principa valutnog odbora, što znači da svaka izdana konvertibilna marka ima pokriće u stranoj valuti po fiksnom tečaju.

Kovani novac će u optjecaj biti pušten sukcesivno, odnosno prema potrebi, posredstvom glavnih jedinica i podružnica CBBiH.

poslovni-global.ba

Odgovori