Čitluk: Naknada za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora neće se morati plaćati unaprijed

BiH

Vijećnici Općinskog vijeća Čitluk na svojoj su posljednjoj sjednici, između ostaloga, razmatrali i prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju općinske komunalne naknade za istaknutu tvrtku i reklamu, te su je jednoglasno usvojili.

Podnošenje zahtjeva

Kako je objavljeno na službenoj stranici Općine Čitluk, usvojene izmjene i dopune odnose se na  visinu, način obračuna i plaćanja spomenute naknade koja će se naplaćivati u oblasti proizvodnje energije iz obnovljivih izvora. Uz ove dopune usvojeno je da su obveznici plaćanja komunalne naknade za istaknutu tvrtku ili naziv, kao i komunalnu naknadu za postavljenu reklamu prilikom podnošenja zahtjeva za odjavu registrirane djelatnosti, dužni priložiti uvjerenje o izmirenim obvezama po osnovu ovih komunalnih naknada koje izdaje Porezna uprava – nadležna ispostava.

Također, uzimajući u obzir da dobivanje svih dozvola potrebnih za stvarni početak proizvodnje u praksi može trajati dugo, usvojeno je da obveza plaćanja nastupa u trenutku početka obavljanje registrirane djelatnosti.

Opći interes

Čitlučki su vijećnici, također, raspravljali i o proglašenju općeg interesa za izgradnju pristupne lokalne ceste u Ulici fra Jake Križića. Riječ je o pristupnoj cesti oko koje već dugo traju prijepori, a razloge za podnošenje prijedloga za utvrđivanje općeg interesa za izgradnju lokalne pristupne ceste u čiju bi se svrhu moglo pristupiti potpunom izvlaštenju dijela nekretnina, vijećnicima je obrazložila Mladenka Stojić, Općinska pravobraniteljica općine Čitluk.

Ipak, prijedlog o proglašenju općeg interesa nije dobio potrebnu većinu za usvajanje.

poslovni-global.ba

Odgovori