DANI MEDA 2016. Iz BiH izvezeno meda u vrijednosti 72.000 KM, a uvezlo se za čak 1,6 milijuna KM

Poljoprivreda vijesti

Federalni zavod za poljoprivredu Sarajevo i Federalni agromediteranski zavod Mostar, u suradnji s USAID/Sweden FARMA II projektom organizirali su danas u Sarajevu manifestaciju “Dani meda 2016”.

U okviru manifestacije upriličena je promotivno-ocjenjivačka izložba, na koju je primljeno 128 uzoraka meda. Osim organoleptičke i kemijske analize, zahvaljujući tekućoj obuci osoblja zavoda koju realiziraju USAID/Sweden FARMA II projekat, kvalitet će biti ocijenjen i na osnovu polenske (peludne) analize.

Federalni agromediteranski zavod Mostar planira u sljedećem razdoblju izvršiti i akreditaciju laboratorijske metode za polensku analizu meda.

Predviđene nagrade su u sedam kategorija: livada, kadulja, vrijesak, medljikovac, lipa, kesten i bagrem.

Usprkos velikom potencijalu pčelarstvo u BiH relativno je slabo razvijeno i ne može podmiriti ni potrebe domaćeg tržišta, istaknuto je danas na manifestaciji .

Direktor Federalnog zavoda za poljoprivredu Omer Kurtović kao razloge za takvu situaciju naveo je neorganiziranost samih proizvođača i činjenicu da se većina pčelara bavi pčelarstvom kao dopunskom, a ne kao osnovnom djelatnošću.

Po riječima direktora Federalnog agromediteranskog zavoda Marka Ivanovića, prošle godine iz BiH je izvezeno meda u vrijednosti 72.000 KM dok je vrijednost uvezenog meda bila veća od 1,6 milijuna KM. Istaknuo je da je neophodno raditi na promociji tržišnih proizvođača meda i suzbijanju crnog tržišta, jer postoji veliki potencijal za izvoz meda u EU.

Direktorica za razvojnu suradnju Veleposlanstva Švedske u BiH Marie Bergstrom izjavila je da ovo veleposlanstvo i USAID dijele uvjerenje da sektor pčelarstva u BiH ima ogroman potencijal za rast i razvoj, te da se nadaju da će, uz pomoć projekta FARMA I i sada FARMA II, biti smanjena ovisnost o uvozu meda i povećana mogućnost za izvoz u EU i druge zemlje.

U okviru programa predviđena su i stručna predavanja za pčelare, najavljeno je iz Federalnog zavoda za poljoprivredu.

poslovni-global.ba

Odgovori