Dio trošarina na duhan i pića usmjeriti za potporu javnim zdravstvenim ustanovama

BiH vijesti

Vlada Hercegovačko-neretvanske županije na svojoj je posljednjoj sjednici u Mostaru, između ostaloga, usvojila Smjernice ekonomske i fiskalne politike za razdoblje od 2016. do 2018. godine. Razmatrajući  Smjernice, Vlada je još jednom istaknula kako je Zakon o raspodjeli javnih prihoda nepravedan i kako će i dalje tražiti žurno donošenje izmjena i dopuna toga zakona.
Vlada, također, smatra kako se dio trošarina na duhan, pića i drugu visokotarifnu robu treba preraspodijeliti za potporu javnim zdravstvenim ustanovama.

Dobit javnih poduzeća, banaka i osiguravajućih društava jednim dijelom treba ostati na područjima gdje se ta dobit i stvara, stajalište je Vlade HNŽ-a. Razmatrajući Smjernice i okvir za donošenje Proračuna za 2016. godinu, Vlada je zadužila resorno Ministarstvo financija da, u suradnji s drugim ministarstvima i tijelima Vlade, a imajući na umu kako su već usvojene Smjernice ekonomske i fiskalne politike, izradi prednacrt Proračuna za 2016. godinu.

Istaknuto je kako se pri izradi Proračuna moraju uzeti u obzir do sada usvojene odluke Vlade, koje se odnose na racionaliziranje troškova i stabiliziranje Proračuna. Jednako tako, Program rada Vlade i Akcijski plan za realiziranje Reformske agende, također moraju biti podloga za izradu Proračuna, priopćeno je, između ostaloga iz Vlade HNŽ-a.

poslovni-global.ba

Odgovori