Dug Federacije BiH u razdoblju 2010-2015 u stalnom porastu

BiH vijesti

Nakon što se upoznala sa informacijom o vanjskom i unutarnjem dugu Federacije BiH na dan 31.12.2015. godine, Federalna vlada je zadužila resorna ministarstva, javna poduzeća i implementatore projekata da Federalnom ministarstvu financija kvartalno dostavljaju ažurirani plan povlačenja kreditnih i grant sredstava za projekte u implementaciji do njihove konačne realizacije.

Informacija će biti upućena Parlamentu FBiH radi informiranja, a bit će objavljena i na web stranici Federalnog ministarstva financija.

Ukupan vanjski i unutarnji dug u Federaciji BiH, uključujući dug županija, gradova, općina, javnih poduzeća i drugih korisnika kredita, sa stanjem na 31.12.2015. godine iznosi 6.537,16 milijuna KM ili 36,11 posto bruto-društvanog proizvoda (BDP), od čega se 80,67 posto odnosi na vanjski (5.273,61 milijuna KM) i 19,33 posto na unutarnji dug (1.263,55 milijuna KM).

Dug u Federaciji BiH je u razdoblju 2010.-2015. imao tendenciju rasta, što je posljedica isplata sredstava multilateralnih financijskih institucija radi financiranja infrastrukturnih projekata i kao podrška proračunima u FBiH, izdavanja obveznica i trezorskih zapisa radi osiguranja sredstava za financiranje i održavanje likvidnosti Proračuna FBiH, te verificiranja obveza iz osnova stare devizne štednje i ratnih tražbina.

Vanjski dug se sastoji od dijela duga bivše Jugoslavije (restrukturiranje duga u okviru Pariškog i Londonskog kluba, konsolidirani dug IBRD-u) od 909,34 milijuna KM (17,24 posto ukupnog neotplaćenog duga), zatim zajmova ugovorenih putem BiH u ime FBiH i supsidijarno prenesenih na FBiH (relevantni dug) u iznosu od 4.272,19 milijuna KM (81,01 posto), kao i duga ugovorenog s vanjskim kreditorima (direktni dug) u iznosu od 92,08 milijuna KM (1,75 posto).

Vanjski dug krajnjih korisnika kredita (županija, gradova, općina, javnih poduzeća i ostalih) sastavni je dio ukupnog vanjskog duga u FBiH i i odnosi se na one kredite za koje su krajnji korisnici preuzeli obvezu vraćanja potpisivanjem supsidijarnih sporazuma s FBiH.

Novi vanjski dug, nastao nakon 14.12.1995. godine iznosi 4.364,28 milijuna KM i veći je za 172,47 milijuna KM u odnosu na 31.12.2014. godine.

Učešće starog u ukupnom vanjskom dugu je u konstantnom padu i s 909,34 milijuna KM čini 17,24 posto ukupnog vanjskog duga. U starom dugu dominiraju krediti iz Pariškog kluba (55,91 posto). U okviru novog vanjskog duga u FBiH, dug po stand-by aranžmanima s MMF-om za podršku proračunima na svim razinama u Bosni i Hercegovini, iznosi 653,89 milijuna KM.

poslovni-global.ba

Odgovori