Dva milijuna KM iz proračuna za razvoj turizma u FBiH

Turizam vijesti

Vlada Federacije BiH je na posljednjoj sjednici usvojila program utroška sredstava s kriterijima raspodjele – Transfer za razvoj turizma u FBiH utvrđenih ovogodišnjim proračunom u ukupnom iznosu od 2.000.000 KM. Ova sredstva pokrivaju šest programa.

Svrha programa je potpora i poticaj razvoju turizma u FBiH, kao i razvoju održivog turizma. Federalno ministarstvo ove programe sufinancira u cilju ostvarivanja strateških ciljeva utvrđenih strategijom razvoja Federacije BiH 2021. – 2027., priopćeno je iz Vlade.

Za potporu turističko-ugostiteljskim manifestacijama od međunarodnog značaja za Federaciju BiH planirano je 300.000 KM, dok je za potporu ovim manifestacijama koje imaju značaj za domaći lokalni turizam osigurano 200.000 KM.

Sredstva od 150.000 KM namijenjena su za potporu iznajmljivačima smještajnih kapaciteta u ruralnim područjima koji imaju kategorizirane objekte, odnosno za unaprjeđenje usluga i kapaciteta. Isti iznos od 150.000 KM namijenjen je i za sufinanciranje ugostiteljskih djelatnosti u ruralnim predjelima u cilju obogaćivanja i unaprjeđenja autohtonih ugostiteljskih djelatnosti kroz nabavu sredstava za rad koji su ekološki prihvatljivi.

Za sufinanciranje promotivnog materijala iz oblasti turizma kroz brendiranje pojedinih mjesta, događaja i proizvoda, a u svrhu jačanja turističke ponude planirano je 200.000 KM. Sredstva u ukupnom iznosu od 1,000.000 KM planirana su za sufinanciranje projekata iz turističko-ugostiteljskog sektora putem kreditne linije Razvojne banke FBiH – kreditna linija za dugoročno kreditiranje turističkog sektora u cilju razvoja održivog turizma.

Iznos pojedinačnog kredita bit će do maksimalno 500.000 KM, s rokom otplate do osam godina i počekom do 12 mjeseci. Fiksna kamatna stopa bit će 2,50 posto na godišnjoj razini. Redovitu kamatu subvencionirat će Ministarstvo u visini od 2,50 posto za cijelo vrijeme otplate kredita, kao i troškove jednokratne naknade za obradu kreditnog zahtjeva.

Sredstva za prvih pet programa bit će dodijeljena korisnicima temeljem javnog poziva Ministarstva zaštite okoliša i turizma dok će za sufinanciranje projekata iz turističko-ugostiteljskog sektora putem kreditne linije Razvojne banke FBiH odabir korisnika vršiti Razvojna banka FBiH u skladu s procedurama.

Razvojna banka je dužna Ministarstvu okoliša i turizma dostaviti na suglasnost javni poziv prije njegove objave, kao i odluku o dodijeljenim sredstvima prije zaključenja ugovora s podnositeljima zahtjeva.

Odlukom o usvajanju programa utroška sredstava – Transfer za razvoj turizma u FBiH za svih šest programa utvrđeni su kriteriji za raspodjelu sredstava, korisnici sredstava, minimalan i maksimalan iznos za dodjelu, kao i sama svrha svakog programa, priopćeno je iz Vlade.

poslovni-global.ba

Odgovori