EK: Hrvatskoj 162,5 milijuna eura bespovratnih sredstava

Hrvatska vijesti

Europska komisija je danas isplatila Hrvatskoj četvrtu uplatu u iznosu od 162,5 milijuna eura bespovratnih sredstava u okviru Mehanizma za oporavak i otpornost.

Kao i za sve države članice, plaćanja Hrvatskoj u okviru Mehanizma za oporavak i otpornost temelje se na učinku i ovise o tome kako Hrvatska provodi ulaganja i reforme opisane u svom Planu za oporavak i otpornost.

Hrvatska je 21. prosinca 2023. podnijela Komisiji četvrti zahtjev za isplatu u iznosu od 162,5 milijuna eura u okviru Mehanizma za oporavak i otpornost, koji uključuje devet ključnih faza i sedam ciljnih vrijednosti. Uključuju reforme u područjima javne uprave, pravosuđa, javne nabave, ranog i predškolskog odgoja te ulaganja u dekarbonizaciju energetskog sektora, elektroničkih komunikacija, istraživanja i inovacija te zdravstva.

Povjerenstvo je 29. veljače potvrdilo pozitivnu preliminarnu ocjenu hrvatskog zahtjeva za isplatu. Pozitivno mišljenje Gospodarsko-financijskog odbora (EFC) Vijeća o zahtjevu za isplatu omogućilo je Komisiji da donese konačnu odluku o isplati sredstava.

Cjelokupni plan oporavka i otpornosti Hrvatske financirat će se bespovratnim sredstvima u iznosu od 5,8 milijardi eura i zajmovima u iznosu od 4,2 milijarde eura.

Iznosi plaćanja državama članicama objavljeni su u tablici pokazatelja oporavka i otpornosti, koja pokazuje napredak ostvaren u provedbi Mehanizma za oporavak i otpornost u cjelini, kao i pojedinačnih planova.

poslovni-global.ba

Odgovori