Emisije stakleničkih plinova iz gospodarstva EU smanjena 5,3 posto u drugom tromjesečju 2023.

Svijet vijesti

U drugom tromjesečju 2023. emisije stakleničkih plinova iz gospodarstva EU-a iznosile su ukupno 821 milijun tona CO 2 -ekvivalenata (CO 2 -eq), što je smanjenje od 5,3% u usporedbi s istim tromjesečjem 2022. (867 milijuna tona CO 2 -eq). U istom razdoblju, bruto domaći proizvod (BDP) EU-a ostao je stabilan bilježeći samo vrlo malu varijaciju (+0,05% u drugom kvartalu 2023., u usporedbi s istim kvartalom 2022.).

Ova informacija proizlazi iz podataka o tromjesečnim procjenama emisija stakleničkih plinova po gospodarskoj djelatnosti koje je danas objavio Eurostat. Tromjesečne procjene emisija stakleničkih plinova nadopunjuju tromjesečne socioekonomske podatke, poput BDP-a ili zaposlenosti.

U drugom tromjesečju 2023. gospodarski sektori odgovorni za većinu emisija stakleničkih plinova bili su proizvodnja (23,5 %), kućanstva (17,9 %), električna energija, opskrba plinom (15,5 %), poljoprivreda (14,3 %), a zatim prijevoz i skladištenje (12,8%).

U usporedbi s drugim tromjesečjem 2022., emisije su se smanjile u 6 od 9 gospodarskih sektora. Najveći pad zabilježen je u opskrbi električnom energijom, plinom (-22,0%). Glavni sektor u kojem su se emisije povećale je prijevoz i skladištenje (+1,7%).

U drugom tromjesečju 2023. emisije stakleničkih plinova smanjile su se u 21 zemlji EU u usporedbi s drugim kvartalom 2022. Povećanje je zabilježeno na Malti (+7,7%), Latviji (+4,5%), Irskoj (+3,6%), Litva (+3,0%), Cipar (+1,7%) i Hrvatska (+1,0%). Među ovih šest članica EU četiri su imale rast BDP-a: Malta (+3,9%), Hrvatska (+2,6%), Cipar (+2,2%) i Litva (+0,7%).

Najveća smanjenja stakleničkih plinova zabilježena su u Bugarskoj (-23,7%), Estoniji (-23,1%) i Nizozemskoj (-10,3%).

Od 21 članice EU koje su smanjile emisije, njih 10 bilježi pad BDP-a (Estonija, Mađarska, Luksemburg, Švedska, Austrija, Češka, Poljska, Finska, Njemačka i Nizozemska). Italija je zadržala BDP na istoj razini kao u drugom tromjesečju 2022. i smanjila emisije stakleničkih plinova. Deset zemalja EU (Danska, Francuska, Belgija, Slovenija, Slovačka, Bugarska, Portugal, Španjolska, Rumunjska i Grčka) uspjelo je smanjiti emisije uz rast BDP-a.

poslovni-global.ba

Odgovori