EP HZHB: Nema poskupljenja struje za kućanstva u 2016.

BiH

Regulatorna komisija za energiju u FBiH dala je suglasnost na prijedloge cijena usluga javnog opskrbljivača za pružanje univerzalne usluge JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar i JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, po kojoj cijena električne energije u 2016. godini za kućanstva ostaje ista.

– FERK je dao suglasnost na prijedlog cijene usluge javnog opskrbljivača za pružanje univerzalne usluge JP EP HZ HB d.d. Mostar, i to da se tarife za kupce unutar kategorije potrošnje kućanstava ne mijenjaju – kazala je na konferenciji za novinare u Mostaru predsjednica FERK-a Sanela Pokrajčić.

Prema njezinim riječima, tarife kupaca unutar kategorije ostale potrošnje mijenjaju se tako da se kupcima I. tarifne skupine tarifa umanjuje za 3,71 posto, II. tarifne skupine za 6,15 posto, III. tarifne skupine za 7,77 posto, a tarife za IV. i V. skupinu ostaju iste.

– Ukupno smanjenje tarifnih stavova za kupce kategorije ostale potrošnje za ovo elektroprivredno poduzeće u prosjeku iznosi 5 posto, a ulazna cijena energije koja je korištena za izračun tarifnih stavova za kupce koji se opskrbljuju u okviru univerzalne usluge je 7,44 feninga/kWs. Kada je u pitanju Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, tarifni stavovi za kupce unutar kategorije potrošnje kućanstva također se ne mijenjaju, kao ni tarifni stavovi za I., III. i IV. skupinu unutar kategorije ostale potrošnje.

– Promjena tarifnih stavova izvršit će se za II. tarifnu skupinu unutar kategorije ostale potrošnje, te će prosječno smanjenje biti u prosjeku za 0,95 posto – kazala je Pokrajčić. Istaknula je kako na razini ukupne ostale potrošnje javnog poduzeća ovo predstavlja prosječno smanjenje za 0,48 posto te kako je javno poduzeće u izračunu ove cijene ulazilo s cijenom energije za kupce koji se opskrbljuju unutar univerzalne usluge od 7,506 feninga/kWh. – Cijene usluge javnog opskrbljivača primjenjuju se od 1. siječnja 2016. godine.

Od 1. siječnja 2015. godine svi krajnji kupci električne energije kvalificirani su kupci, čime ostvaruju pravo na slobodan izbor opskrbljivača električnom energijom, a također prestaju vrijediti tarifni stavovi za prodaju električne energije nekvalificiranim (tarifnim) kupcima.

poslovni-global.ba / vecernji.ba / Foto: Zoran Ćubela

Odgovori