EU Temeljita reforma oporezivanja poduzeća na jedinstvenom tržištu

Svijet vijesti

Europska komisija predložila je na sastanku u Strasbourgu temeljitu reformu oporezivanja poduzeća na jedinstvenom tržištu.

Prijedlog uključuje ponovno pokretanje inicijative za uspostavu konsolidirane osnovice poreza na dobit (CCCTB), koja je prvi put predložena još 2011. godine. Države članice znatno su napredovale kad je riječ o brojnim ključnim elementima prethodnog prijedloga konsolidirane osnovice, ali nisu se konačno usuglasile. Prilagođenim prijedlogom konsolidirane osnovice osigurat će jednake uvjete za multinacionalna poduzeća i otežati izbjegavanje plaćanja poreza, dodaje Komisija.

Osim CCCTB-a, paket uključuje dva dodatna prijedloga kojima se želi poboljšati trenutačni sustav rješavanja sporova u EU-u u području dvostrukog oporezivanja te učvrstiti postojeća pravila o suzbijanju zloporabe.

“Poreznom bi se politikom trebali podupirati EU-ovi ciljevi gospodarskog rasta i društvene pravednosti. Cilj je današnjih prijedloga potaknuti rast i ulaganja, poduprijeti poduzeća i osigurati pravednost. U postojećem je sustavu poreza na dobit financiranje zaduživanjem povlaštenije od financiranja vlasničkim kapitalom. Smanjenje te pristranosti u poreznom sustavu važan je element akcijskog plana za uniju tržišta kapitala i dokaz naše predanosti uspjehu tog projekta”, izjavio je potpredsjednik Komisije Valdis Dombrovskis.

Stope poreza na dobit nisu obuhvaćene konsolidiranom osnovicom i one i dalje ostaju pod nacionalnom nadležnošću, a konsolidiranom osnovicom stvorio bi se transparentniji, učinkovitiji i pravedniji sustav za izračun porezne osnovice trgovačkih društva s prekograničnim poslovanjem.

Trgovačkim će društvima na raspolaganju biti jedinstvena pravila i svojoj će domicilnoj poreznoj upravi moći podnijeti jednu poreznu prijavu za sve aktivnosti u EU-u.

poslovni-global.ba

Odgovori