Farme u EU proizvele 160 milijuna tona sirovog mlijeka

Svijet vijesti

Većina proizvodnje u 2022. sirovog mlijeka u EU isporučene su mljekarama; samo 9,8 milijuna tona korišteno je na farmama, konzumirala ih je obitelj farmera, prodavalo se izravno potrošačima, koristilo kao hrana za životinje ili izravno prerađivalo.

Od 149,9 milijuna tona mlijeka isporučenog mljekarama, 145,6 milijuna tona bilo je kravlje mlijeko, a ostalo je mlijeko drugih životinja.

Od dobivenih svježih proizvoda, mljekare u EU proizvele su 22,5 milijuna tona konzumnog mlijeka i 7,7 milijuna tona kiselih mliječnih proizvoda. Što se tiče industrijskih proizvoda, mljekare su od 46,4 milijuna tona punomasnog mlijeka proizvele 2,3 milijuna tona maslaca; 10,4 milijuna tona sira od 59,2 milijuna tona punomasnog mlijeka i 16,9 milijuna tona obranog mlijeka; 3,0 milijuna tona mlijeka u prahu i 55,9 milijuna tona sirutke.

poslovni-global.ba/Eurostat

Odgovori