FEDERACIJA BIH U proceduri nacrt zakona o boravišnoj pristojbi

Turizam vijesti

Planirano je da ga Dom naroda Federalnog parlamenta razmotri na sjednici sazvanoj za 12. siječnja.

Predlagač, Federalna vlada, navodi kako se tim aktom uređuju osnovni pojmovi u svezi s boravišnom pristojbom, obveza plaćanja, obveznici i način plaćanja, visina, naplata, uplata i raspodjela novca od boravišne pristojbe, nadzor, kaznene odredbe te prijelazne i završne odredbe, prenosi Fena

Visinu boravišne pristojbe, na prijedlog Federalnog ministra okoliša i turizma, utvrđuje, prema ovom nacrtu, Vlada Federacije BiH u prvoj polovici tekuće godine za sljedeću godinu.

Nacrt definira turističku organizaciju FBiH kao javnu ustanovu čiji je zadatak promocija turizma Federacije i razlikuje je od turističkih organizacija županija, gradova ili općina te od međuopćinskih turističkih organizacija.

– Boravišna pristojba je naknada za korištenje turističke, komunalne i prometne infrastrukture i suprastrukture na području jedinice lokalne samouprave ili u turističkom mjestu, koju plaća domaći ili strani državljanin koji izvan svog mjesta prebivališta koristi uslugu noćenja u ugostiteljskom objektu za smještaj.

Ugostitelj je gospodarsko društvo, obrtnik ili fizička osoba koja obavlja ugostiteljsku djelatnost, a iznajmljivač je fizička osoba koja pruža ugostiteljske usluge u vlastitom domaćinstvu, i to usluge smještaja u sobi, apartmanu i kući za odmor ili usluge smještaja u kampu koje je dobilo rješenje o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu.

Ugostiteljski objekti za smještaj su objekti u kojima se pružaju usluge smještaja, ishrane i pića i druge uobičajene usluge u ugostiteljstvu ili samo usluge smještaja, kao što su: hotel i podvrste hotela, motel, turističko naselje, kamp, pansion, hostel, prenoćište, odmaralište, kuća za odmor, apartman, sobe za iznajmljivanje, seosko domaćinstvo, planinarski dom i drugi objekti za pružanje usluga smještaja – citat je iz Nacrta zakona.

Kao obveznici plaćanja boravišne pristojbe navedeni su domaći ili strani državljani koji noće u ugostiteljskom objektu za smještaj. Oni treba da se evidentiraju u knjigu gostiju i plaćaju boravišnu pristojbu po svakom noćenju. Pristojbu plaćaju i vlasnici plovila koja se nalaze na vezu u luci, kada borave na plovilu, kao i sve osobe koja borave na tom plovilu, navedeno je također.

Strani državljani plaćaju boravišnu pristojbu pod istim uvjetima i u istom iznosu kao i domaći državljani.

Boravišna pristojba je definirana kao prihod Federacije Bosne i Hercegovine, županije i jedinice lokalne samouprave, koji se raspoređuje turističkim organizacijama Federacije, kantona i općina.

Od plaćanja su oslobođena djeca do 12 godina, osobe upućene na banjsko i klimatsko liječenje, odnosno specijaliziranu rehabilitaciju, osobe čiji je invaliditet najmanje 70 posto, vojni invalidi od prve do pete kategorije, odnosno civilni invalidi rata tih kategorija, kao i jedan pratitelj ovih osoba. Oslobođena su također djeca i mladi sa smetnjama u razvoju, koja su potpuno ili djelimično ovisna od pomoći i njege druge osobe, kao i punoljetne osobe s invaliditetom koje potpuno ili djelimično ovise od pomoći i njege drugih osoba te osobe u njihovoj pratnji.

Nisu obveznici ni učenici, studenti i njihovi pratitelji, koji organizirano borave u ugostiteljskom objektu za smještaj radi izvođenja škole u prirodi, ekskurzija, sportsko-rekreativnih i drugih aktivnosti, federalnih i regionalnih natjecanja u znanju i vještinama i obavezne nastave po programu nadležnog ministarstva i planu i programu visokoškolske ustanove.

Pristojbu ne plaćaju ni stranci što su te obaveze oslobođeni po međunarodnim konvencijama i sporazumima niti oni što organizirano, preko službenih humanitarnih organizacija, dolaze radi pružanja humanitarne pomoći.

Sezonski radnici, osnovci i srednjoškolci te studenti koji nemaju prebivalište u općini ili gradu u kojima se obrazuju, također nemaju obavezu plaćati boravišnu pristojbu, definirano je.

Predviđeno je i da polovicu iznosa boravišne pristojbe plaćaju mladi od 13 do 18 godina, osobe koje neprekidno borave u objektu za smještaj duže od 30 dana i one što se bave znanstveno-istraživačkim radom koji doprinosi turističkom razvoju.

poslovni-global.ba

Odgovori