FERK Usvojen Pravilnik o obnovljivim izvorima energije

BiH vijesti

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine (FERK) na današnjoj redovitoj sjednici u Mostaru usvojila je Pravilnik o obveznom udjelu i preuzimanju električne energije proizvedene iz obnovljivih izvora energije.

Tim se pravilnikom propisuje obveza preuzimanja električne energije proizvedene korištenjem obnovljivih izvora energije(OIE), a posebno utvrđivanje postotka obveznog udjela, obračuna i procedure preuzimanja električne energije proizvedene iz OIE, dostava planova proizvodnje električne energije iz OIE, ugovaranje isporuke/preuzimanja električne energije proizvedene iz OIE i dokaza o preuzimanju električne energije iz OIE, priopćili su iz FERK-a.

Javnom preduzeću Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo FERK je dao suglasnost na normalizirane krivulje opterećenja za krajnje kupce, zamjenske krivulje opterećenja za kategorije i grupe potrošnje, kao i rezultate analize krivulja opterećenja iz Izvješća o završenom ciklusu mjerenja u postupku izrade krivulje opterećenja, od listopada 2016. godine, koji je FERK zaprimio 7.11.2016. godine.

Na sjednici je donesena dopuna Odluke o iznosima jednokratnih naknada za obradu podnesaka kojima se pokreću postupci pred FERK-om.

Podnositelju zahtjeva “MHA ENERGOGROUP” d.o.o. iz Ilidže izdana je Dozvola za rad za proizvodnju električne energije u proizvodnom objektu hidroelektrana “Trešanica T3” (na vodotoku rijeke Trešanica, općina Konjic) instalirane snage 2.915 kW i predviđene godišnje proizvodnje 12.060 MWh. Dozvola se izdaje na razdoblje valjanosti pet godina.

Također, Dozvola za rad za proizvodnju električne energije u mikropostrojenju OIE, solarna fotonaponska elektrana “Bljesak” (naselje Čalići, općina Čitluk) predviđene godišnje proizvodnje 31,50 MWh, izdaje se podnositelju zahtjeva FSE “Bljesak”, vl. Ivanka Sabljić, iz Čitluka, i to na razdoblje od 12 godina.

Osim toga, dozvole za opskrbu električnom energijom – dozvole II. reda izdane su podnositeljima zahtjeva ASA Energija d.o.o. Sarajevo i BNT “HOLDING” D.D. Novi Travnik, dok se Dozvola za rad (licencija) za transport naftnih derivata cestovnim prometom izdaje podnositelju zahtjeva “SJAJ” Maglaj d.o.o..

Na sjednici je odlučeno i kako će se u postupak opće rasprave uputiti nacrt dozvole za rad za proizvodnju električne energije podnositelja zahtjeva “ČULE PROMET” d.o.o. Mostar. Rok do kojeg zainteresirana javnost može podnositi komentare na nacrt je 15.12.2016. do 12 sati, a rasprava o nacrtu dozvole će se održati u prostorijama FERK-a 15.12.2016. godine u 11 sati.

O nacrtu dozvole za rad (licencije) za transport naftnih derivata cestovnim prometom, podnositelja zahtjeva „SJAJ” Maglaj d.o.o. FERK će održati opću raspravu prikupljanjem pisanih komentara, s rokom za podnošenje komentara do 15.12.2016. godine do 10 sati.

Tekstovi nacrta dozvola koji su u postupku opće rasprave mogu se dobiti svakim radnim danom od 11 do 13 sati, u sjedištu FERK-a ili preuzeti na web stranici FERK-a.

Zainteresirana javnost se detaljnije može informirati o rokovima za podnošenje pisanih komentara, preko web stranice FERK-a www.ferk.ba.

V.d. članova FERK-a su donijeli rješenja nakon razmatranja podnesenih žalbi na akte koje je donijelo JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, Podružnica “Elektrodistribucija” Sarajevo.

Na sjednici je donesena i Odluka o privremenoj regulatornoj naknadi za razdoblje 1.1.2017. – 30.6.2017. godine za imatelje dozvola za obavljanje elektroprivredne djelatnosti i imatelja dozvole za rad Operatora za OIEiEK, navodi se u priopćenju.

poslovni-global.ba

Odgovori