Forestry Kupres 2023.: Potpisan ugovor o suradnji između Hercegbosanskih i Hrvatskih šuma

BiH vijesti

U Sportsko-rekreacijskom centru Adria ski na Kupresu danas se nastavlja konferencija Forestry Kupres 2023. na kojoj se razgovara o aktualnostima u šumarstvu i preradi drveta.

Na konferenciji se okupilo oko 150 sudionika iz društveno-političke, akademske i gospodarske zajednice BiH i Hrvatske, a organizatori konferencije su ŠGD “Hercegbosanske šume” d.o.o. Kupres i Hrvatski drvni klaster.

Prvog dana skupa obrađene su važne sektorske teme poput klimatskih promjena, korištenja zemljišta i biomase, certificiranje i inženjersko djelovanje, zabrane izvoza sirovine, cijene u krizi, recesijsko tržište i specifičnosti šumarstva na kršu, dok je drugi dan rezerviran za glavnu pano raspravu na temu utjecaj euroatlantskih integracija i nova ulogu šuma u razvoju BiH.

Prvog dana potpisan je sporazuma o suradnji između “Hrvatskih šuma” d.o.o. Zagreb i ŠGD “Hercegbosanske šume” d.o.o. Kupres.

Sporazumom će se unaprijedit izgradnja protupožarnih puteva, a zajedno bi se apliciralo na međunarodne fondove. Zajedničkom suradnjom apliciralo bi se i na projekte vezane za razminiranje površina koje su zagađene minama još od proteklog rata, a dio te suradnje odnosi se i na ugradnju softvera koji se koriste u Hrvatskoj.

poslovni-global.ba

Odgovori