Freelanceri neće biti oslobođeni plaćanja doprinosa

BiH vijesti

Vlada Federacije BiH dala je Mišljenje na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama važećeg Zakona o doprinosima, koji su zastupnici Admir Čavalić i Haris Silajdžić nedavno uputili u parlamentarnu proceduru. Stigao je odgovor da se Prijedlog zakona ne prihvaća.

“Ukidanje obveze plaćanja navedenih primanja (što između ostalog uključuje i ugovore o djelu i druge slične angažmane koji se često sklapaju kako bi se izbjeglo sklapanje ugovora o radu i time izbjeglo plaćanje doprinosa za obvezna osiguranja) svakako bi značilo poticanje sive ekonomije te bi ta promjena izazvala promjene na tržištu rada i posljedično ugrozila izvanproračunske fondove. S tim u svezi ističemo da ni u zemljama okruženja ne postoji oslobađanje od plaćanja doprinosa na predmetna primanja”, navodi se u obrazloženju Vlade FBiH.

Također, dodatno ukazuju da bi predložene izmjene zakona, bez donošenja sustavnog novog zakonskog rješenja u području doprinosa, ugrozile održivost izvanproračunskih fondova.

“Zakon o mirovinskom i invalidskom osiguranju regulira da i ti prihodi ulaze u mirovinsku osnovicu (ako se doprinosi plaćaju po stopama kao i na plaću) te je potrebno, usporedno s novim zakonskim rješenjem o uplati doprinosa, izmijeniti propise o zdravstvenom osiguranju, kojima bi se regulirala prava iz osnovice plaćenog doprinosa za zdravstveno osiguranje. Imajući u vidu navedeno, svjesni važnosti rješavanja ovog pitanja, kao i s obzirom na to da se intenzivno radi na pripremi novog Zakona o doprinosima, reguliranje obveze doprinosa na predmetni dohodak bit će najpotrebnije učinkovito regulirati novim Zakonom uz usporednu izmjenu propisa o zdravstvenom osiguranju”, priopćeno je.

U rujnu 2023. godine u parlamentarnu proceduru Zastupničkog doma Parlamenta FBiH upućen je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima. Ovim prijedlogom zakona želi se ukloniti članak 10.a važećeg Zakona o doprinosima koji najviše pogađa freelencere, tj. honorarne radnike u FBiH.

Sadašnji zakon obvezuje freelancere koji ostvaruju prihod radeći za inozemne klijente da uz porez od 10% plaćaju i doprinos za zdravstveno osiguranje od 4%, iako nemaju pristup osobnom zdravstvenom osiguranju niti pristup uslugama fonda solidarnosti na temelju ovih doprinosa. Također, svi koji zarađuju na ugovor o djelu također ne ostvaruju pravo na zdravstvenu zaštitu kroz uplatu 4% doprinosa, niti im se priznaje status umirovljenika kroz uplatu 6% za PIO.

Udruga honorarnih radnika u BiH podsjeća da bi usvajanjem ovog Nacrta zakona prestala višegodišnja diskriminacija građana koji prihode ostvaruju obavljanjem privremenih i povremenih poslova radeći za inozemne naručitelje ili lokalno putem ugovora o djelu.

Također, konačno bi se zaustavilo neopravdano prikupljanje 4% doprinosa za zdravstveno osiguranje i 6% za PIO, čijom uplatom samozaposleni ne mogu koristiti te usluge i nemaju pristup fondovima iako ih pune.

poslovni-global.ba

Odgovori