Grad Mostar donio Odluku o povlaštenim uvjetima gradnje i pogodnostima obavljanja djelatnosti u ruralnim područjima

BiH vijesti

U cilju ostvarivanja pogodnosti investitorima registriranim za obavljanje djelatnosti iz oblasti hotelijerstva, ugostiteljstva, preradom voća i povrća, skladištenja robe te zdravstvene djelatnosti sa smještajem za starije osobe ili osobe s invaliditetom koji na području Grada započinju izgradnju poslovnog objekta, Grad Mostar donio je odluku o povlaštenim uvjetima gradnje i pogodnostima obavljanja djelatnosti u ruralnim područjima Grada Mostara.

Pravo na ostvarenje pogodnosti imaju samostalni poduzetnici i poduzeća koja su u svrhu obavljanja osnovne djelatnosti započinju izgradnju poslovnog objekta, vrše dogradnju postojećih objekata ili uzimaju u zakup poslovni objekt na području Grada Mostara u četvrtoj, petoj i šestoj zoni gradskog građevinskog zemljišta.

Pogodnosti koje će investitor imati temeljem ove odluke odnose se na refundiranje troškova plaćanja pristojbi i naknada koje su propisane gradskim odlukama, i to pristojba na svaku istaknutu tvrtku za razdoblje od tri godine od dana izdavanja odobrenje za rad, gradske administrativne pristojbe i naknade koje su propisane Odlukom o gradskim administrativnim pristojama s tarifom administrativnih pristojbi i komunalna naknada za razdoblje od tri godine od dana izdavanja odobrenje za rad.

Također, ovom odlukom investitor će ostvariti pravo na refundaciju naknade po osnovni prirodnih pogodnosti – renta ovisi o broju zaposlenih radnika u roku od jedne godine od dana dobivanja uporabne dozvole, i to: od 1 do 10 zaposlenih iznosi 30%, od 11 do 30 zaposlenih iznosi 50%, od 31 do 50 zaposlenih iznosi 75% i više od 50 zaposlenih iznosi 99%.

Pogodnost investitorima bit će realizirana kroz refundaciju od Grada Mostara, na ime sredstva uplaćenih po osnovi prisatojbi i naknada u tijeku realizacije investicije. Investitor, kako bi ostvario pravo na refundaciju sredstava, mora imati najmanje 50 % stalno zaposlenih sa područja Grada Mostara.
Na temelju utvrđenih kriterija, uvidom na mjestu događaja i na osnovu priloženih dokaza, Komisija Grada Mostara će provjeravati ispunjenost uvjeta za ostvarivanje prava na refundaciju uplaćenih pristojbi i naknada, a osim ispunjenosti uvjeta predviđenih odlukom, Povjerenstvo ima obvezu izvršiti provjeru, putem mjerodavnih inspekcijskih i drugih tijela, posluje li investitor u skladu s važećom zakonskom regulativom.

Oni investitori koji vrše izgradnju ili dogradnju poslovnog objekta, pogodnost mogu koristiti u razdoblju od 18 mjeseci od trenutka dobivanja uporabne dozvole, a investitori koji obavljanje djelatnosti započinju u iznajmljenom poslovnom prostoru, pogodnost mogu koristiti u razdoblju od 12 mjeseci od trenutka potpisivanja ugovora o zakupu prostora.

Evidencija o korištenju pogodnosti i nadgledanje primjene ove odluke u nadležnosti je Službe za gospodarstvo Grada Mostara, a jednom godišnje Gradsko vijeće Grada Mostara bit će informirano o realizaciji pogodnosti za investitore i učincima odluke u svezi s porastom broja zaposlenih, priopćeno je iz Grada Mostara.

poslovni-global.ba

Odgovori