MOSTAR Neprekidan rad svih organizacijskih jedinica i za vrijeme godišnjih odmora

BiH vijesti

Temeljem Statuta Grada Mostara, sukladno odredbama Pravilnika o radnim odnosima službenika i namještenika Gradske uprave Mostara, Gradonačelnik je donio Odluku o načinu korištenja godišnjeg odmora za 2016. godinu.
Službenici i namještenici Gradske uprave Mostara, izuzev pripadnika Profesionalne vatrogasne postrojbe Mostar, koristit će prvi dio kolektivnog godišnjeg odmora u razdoblju od 18. srpnja 2016. godine (ponedjeljak) do 12. kolovoza 2016. godine(petak).

U organizacijskim jedinicama Gradske uprave Mostara i u razdoblju od 18. srpnja do 12. kolovoza 2016.godine bit će organizirano kontinuirano obavljanje pojedinih poslova iz nadležnosti organizacijske jedinice.

Službe za opću upravu i gradska područja radit će i u vrijeme kolektivnog godišnjeg odmora, ali u manjem obimu. U razdoblju od 1. 7. 2016. do 31.8. 2016.godine za svaki segment osiguran je po jedan šalter (izdavanje izvoda, prijem zahtjeva i ovjere dokumenata te radnih knjižica) na svakoj lokaciji, kao i kontinuitet u pozadinskom dijelu rada (provođenje promjena u matičnim knjigama po dostavljenim službenim aktima, te slanje izvještaja u druge općine i institucije).

Stranke mogu koristiti prednosti Središnjeg matičnog registra te zatražiti izvod po mjestu prebivališta bez obzira na mjesto rođenja u F BiH. Izvodi iz matičnih knjiga mogu se dobiti na svim lokacijama područnih i mjesnih ureda Grada Mostara.

poslovni-global.ba

Odgovori