Grad Mostar: Pri kraju zaliha rodnih listova

BiH vijesti

Grad Mostar obavještava građane i korisnike usluga Centra za usluge građanima, područnih i mjesnih ureda da je Grad Mostar na samom kraju zaliha izvoda iz matične knjige rođenih.

Grad Mostar izvode iz matičnih knjiga nabavlja od Ministarstva unutarnjih poslova Federacije BiH koje je nadležno za izdavanje istih i provođenje natječajne procedure za njihovu nabavu.

Zbog nemogućnosti Grada Mostara da izvrši nabavu izvoda do osiguravanja navedenih obrazaca od strane F MUP-a, predlažemo prelazno rješenje, kako bi ublažili navedeni problem, a stranke bile u mogućnosti da ostvare svoja prava u postupcima za koje je potreban izvod iz matične knjige rođenih.

– Izvod iz matične knjige rođenih je trajni dokument, pa predlažemo da osobe koje ga već posjeduju, isti kopiraju i ovjere, te predaju prema svojim potrebama, a da original zadrže kod sebe.
– Osobe koje ne posjeduju izvod iz matične knjige rođenih, a potreban im je u svrhu ostvarivanja određenih prava, mogu zatražiti i dobiti Uvjerenje o podacima iz matične knjige rođenih, sa svim podacima koje sadrži izvod iz matične knjige rođenih i isto ima snagu javne isprave.
– Molimo državna tijela, škole, visokoškolske i druge ustanove i institucije koje imaju namjeru raspisivati natječaje, oglase, pozive i sl. da uzmu u obzir trenutnu situaciju u svezi sa nedostatkom obrazaca izvoda iz matične knjige rođenih, da potencijalni kandidati isti neće moći dobiti na prijemnim šalterima Grada Mostara, ali da Grad Mostar može u te svrhe izdati Uvjerenje o podacima iz matične knjige rođenih.

Molimo sve građane i korisnike usluga Grada Mostara za razumijevanje zbog navedene situacije.

poslovni-global.ba

Odgovori