Građani u HNŽ-u zbog promjene imovinskog cenzusa imat će pravo na dječji dodatak

BiH vijesti

Građani na području Hercegovačko-neretvanske županije zbog promjene imovinskog cenzusa imat će pravo na ostvarivanje dječjeg dodatka od 103 KM po djetetu koji je dosad većini obitelji bio praktički nedostupan.

Cenzus primanja po članu kućanstva sad je 217,20 KM, pa tako pravo na dječji dodatak imaju obitelji koje do nove zakonske regulative nisu to mogle.

Kućanstva s dva člana ne smiju imati veća primanja od 434,40 maraka, tročlana od 651,60 maraka, četveročlana kućanstva ne veća od 868,80 maraka.

Sve isto vrijedi i za višečlane obitelji koje imaju petororo ili više djece i sve se množi s 217,20.

Sve što je potrebno od dokumentacije s naglaskom da svaki dokument mora biti original ili ovjerena preslika:

– Preslike osobnih iskaznica za sve punoljetne članove kućanstva
– Izvadak iz matične knjige rođenih za dijete
– Uvjerenje o upisanoj činjenici državljanstva za dijete (ne starije od šest mjeseci)
– Kućna lista
– Obavijest o prebivalištu za svakog člana kućanstva kao dokaz o zajedničkom kućanstvu ( ne starija od tri
mjeseca)

Dokaz o prihodima kućanstva zadnja tri mjeseca prije podnošenja zahtjeva i to:
– Uvjerenje ili potvrda Porezne uprave o prihodima koji su uređeni propisima o porezu na dohodak, prihodima po
osnovu životnog osiguranja, prihodima od nasljedstva
– Uvjerenje ili potvrda o prihodima ostvarenim po osnovu starosne, invalidske i obiteljske mirovine
– Uvjerenje ili potvrda o prihodima ostvarenim prema propisima o braniteljsko-invalidskoj zaštiti
– Uvjerenje službe za zapošljavanje o nezaposlenosti i iznosu naknade za vrijeme trajanja nezaposlenosti
– Uvjerenje ili potvrda o prihodima koji su ostvareni po propisima o zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti osoba
s invaliditetom, te o prihodima ostvarenim po osnovu obveznog izdržavanja i naknada za skrbništvo,
– Izjava da svi članovi zajedničkog kućanstva nisu ostvarili prihod po osnovu životnog osiguranja i prihod od
nasljedstva u razdoblju od tri mjeseca prije podnošenja zahtjeva
– Rješenje o skrbništvu kao dokaz o stavljanju djeteta pod skrbništvo,
– Odluka nadležnog suda kao dokaz o povjeravanju djeteta (u slučajevima razvoda braka, utvrđenom majčinstvu,
očinstvu) ili Zapisnik sa posredovanja nadležnog Centra,
– Rješenje Centra o utvrđivanju stupnju invaliditeta djeteta (100% i TNJP I grupe ili 100% i TNJP II grupe),
– Dokazi koji pribavljaju strani državljani: dozvola stalnog boravka izdata od strane nadležne institucije za
poslove sa strancima i dokaz da ne ostvaruje pravo na D.D. u mjestu prebivališta (dokumentacija se prilaže
prevedena od strane ovlaštenog sudskog prevoditelja),
– Transakcijski račun na ime djeteta.

Kompletne informacije i potrebni zahtjevi za popunjavanje mogu se pronaći na stranicama Centra za socijalni rad.

Ono što građani unutar Hercegovačko-neretvanske županije često miješaju je navedeni dječji dodatak i potporu za nezaposlene rodilje. Pomoć nezaposlenim rodiljama od 8. listopada ove godine iznosi 400 maraka po djetetu i majke pravo na njega imaju 12 mjeseci.

Ono što se mijenja u odnosu na najavljene odluke je da i majke koje su rodile prije donošenja ove odluke imaju pravo na ostvarivanje prava samo u kraćem razdoblju.

Odluka nema vremensko ograničenje i sve nezaposlene majke koje djecu rode od ovog mjeseca mogu računati na 12 mjeseci potpore.

poslovni-global.ba

Odgovori