Hitna odluka: Proračun Grada Mostara za 2016. ‘u rukama’ gradonačelnika Bešlića

BiH vijesti

Federalna vlada je na jučerašnjoj hitnoj, telefonski održanoj sjednici, utvrdila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o proračunima u Federaciji Bosne i Hercegovine, kojim je predviđeno da će, izuzetno i isključivo u svrhu osiguranja financiranja Grada Mostara u 2016. godini, Proračun Grada Mostara kao i Odluku o izvršavanju Proračuna za 2016. godinu, donijeti i biti odgovoran za njegovu provedbu gradonačelnik Grada Mostara, uz suglasnost načelnika za financije.

U obrazloženju za donošenje, navedeno je da Gradsko vijeće Mostara nije konstituirano, pa tako ne postoji pravni osnov za donošenje Proračuna Grada Mostara i Odluke o izvršavanju Proračuna za 2016. godinu. Da bi bilo osigurano normalno funkcioniranje javnih institucija i kako ne bi došlo do financijske blokade, potrebno je putem izmjena i dopuna postojećeg Zakona o proračunima u Federaciji BiH, omogućiti gradonačelniku, uz suglasnost načelnika za financije Grada Mostara, donošenje Proračuna i Odluke o njegovom izvršavanju.

Predložene izmjene i dopune Zakona o proračunima u Federaciji BiH identične su ranijim, a koje je Parlament Federacije BiH usvajao 2014. i 2015. godine i ticale su se iste problematike.

Za donošenje ovog prijedloga izmjena i dopuna Federalna vlada je predložila hitnu proceduru, uvažavajući vremensku dinamiku potrebnu za donošenje Proračuna Grada Mostara i jer se ne radi o složenom i obimnom zakonu, priopćeno je iz Vlade FBiH.

 

poslovni-global.ba (Foto: Zoran Ćubela)

Odgovori