Hitna sjednica Vlade FBiH: STOP zapošljavanju do 31.03.2016.

BiH vijesti

Pretposljednjega dana stare godine, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na hitnoj, telefonski održanoj sjednici, donijela zaključak o obustavi natječajnih procedura za prijam državnih službenika, namještenika i ostalih zaposlenika do 31.3.2016. godine.

Ovaj zaključak obvezne su provesti federalne uprave, federalne upravne organizacije, federalne ustanove i druge federalne institucije i službe, naročito Agencija za državnu službu FBiH, institucije Federacije BiH koje je osnovala Federacija, a koje vrše javne ovlasti i koje imaju svojstvo pravne osobe, osim federalnih ministarstava.

Do istog datuma obustavljeno je i zaključivanje svih ugovora o djelu, a ova obveza se odnosi na federalna ministarstva, federalne uprave, federalne upravne organizacije, federalne ustanove i druge federalne institucije i službe, institucije Federacije BiH koje je osnovala Federacija BiH, a koje vrše javne ovlasti i koje imaju svojstvo pravne osobe. Izuzetno, i u slučaju neodložne potrebe, ove institucije ugovor o djelu mogu zaključiti isključivo uz prethodnu suglasnost Vlade FBiH, priopćeno je iz Vlade FBiH.

poslovni-global.ba

Odgovori