HNŽ: Jednokratna novčana pomoć za novorođenče i u 2016. ostaje 400 KM

BiH vijesti

Vlada Hercegovačko-neretvanske županije, na današnjoj je sjednici u Mostaru, utvrdila Program rada za 2016. godinu, koji će biti upućen u daljnju skupštinsku proceduru.

Također, Vlada je usvojila Informaciju o stanju sigurnosti na području HNŽ-a u 2015. godini i Analizu stanja ostvarivanja prava braniteljske populacije za 2014. i 2015. godinu, kao temelj za održavanje tematskih sjednica Skupštine.

U Informaciji, koju je priredilo Ministarstvo unutarnjih poslova, istaknuto je kako je stanje sigurnosti na zadovoljavajućoj razini, uzimajući u obzir poteškoće s kojima je MUP suočen, između ostalog, s obzirom na činjenicu kako Upravi policije nedostaje 151 policijski službenik.

Uz Analizu koju je priredilo Ministarstvo za pitanja branitelja, usvojene su i mjere usmjerene na poboljšanje položaja branitelja i članova njihovih obitelji, koje se, uz ostalo, odnose na donošenje novog Zakona o dopunskim pravima branitelja, te ostvarivanje bolje suradnje s Institutom za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja u smislu veće zaštite braniteljskih prava kroz promjenu politike rada Instituta i postupanje sukladno međusobno preuzetim ugovornim obvezama.

Iz resora Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi, Vlada je utvrdila Nacrt Zakona o radu, koji će biti upućen u skupštinsku proceduru. Također, prihvaćena je Odluka o izradi Strateškog plana za provedbu reforme iz oblasti zdravstva za HNŽ za razdoblje 2016.-2020. godina. Strateškim planom bit će definiran način provedbe reformi iz oblasti zdravstva, koje su utvrđene Akcijskim planom Vlade HNŽ za realiziranje Reformske agende, između ostalog, kroz jačanje i razvitak primarne zdravstvene zaštite i definiranje novih modela plaćanja usluga sekundarne i tercijarne razine zdravstvene skrbi. Usvojena je i Odluka o utvrđivanju prava i dodjele jednokratne novčane pomoći za opremu novorođenog djeteta za 2016. godinu, koja – kao i ranijih godina – iznosi 400 KM.

Iz resora Ministarstva financija, Vlada je usvojila više redovitih odluka i zaključaka, uz ostalo, odluke o utvrđivanju visine osnovice za isplatu plaća i visine naknade za topli obrok za mjesec veljaču korisnicima koji primaju plaću iz Proračuna, priopćeno je iz Vlade HNŽ-a.

poslovni-global.ba

Odgovori