HNŽ: Moguće povećanje prihoda od 26.471.121,00 KM godišnje

BiH

Vlada Hercegovačko-neretvanske županije usvojila je na današnjoj sjednici, između ostaloga, Izvješće o izvršenju Proračuna HNŽ i Izvješće o izvršenju tekuće pričuve za prvih devet mjeseci  2015. godine, na poseban način istaknuvši činjenicu kako je iz Proračuna isplaćeno oko 21.000.000 KM obveza iz prethodne godine.

Boravišna pristojba

Na tragu stalnih aktivnosti Vlade usmjerenih k izmjenama raspodjele javnih prihoda, Ministarstvo financija predložilo je četiri mjere, između ostalog, istaknuvši prijedlog izmjene Zakona o pripadnosti javnih prihoda temeljem kriterija za raspodjelu prema površini županije i prema broju stanovnika. Ukoliko bi predloženi način raspodjele bio prihvaćen, to bi za HNŽ, samo prema tom kriteriju, značilo povećanje prihoda na godišnjoj razini od 26.471.121,00 KM.

Iz resora Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Vlada je donijela Odluku o dodjeli gospodarsko-športskog lovišta „Prenj-Velež“ u zakup Jedinstvenoj lovačkoj organizaciji „Lovac“ Mostar na razdoblje od deset lovnih godina.

Iz resora Ministarstva trgovine i turizma, Vlada je usvojila Odluku o utvrđivanju visine boravišne pristojbe i Odluku o utvrđivanju visine boravišne pristojbe za fizičke osobe koje su registrirane za pružanje usluga smještaja u kućanstvu za 2016. godinu. Također, usvojen je Program raspodjele namjenskih sredstava za očuvanje, zaštitu i obnavljanje prirodne i kulturno-povijesne baštine koja ima turistički karakter i turistički potencijal, ostvarenih od članarina i boravišnih pristojbi za razdoblje od 1.1. do 31.12.2014. godine, u iznosu od 136.507,43 KM.

Prostorni plan HNŽ-a

Razmatrajući dodjele koncesija za eksploatiranje mineralnih sirovina, Vlada je zadužila Ministarstvo gospodarstva da sačini Informaciju o nelegalnom eksploatiranju tih sirovina na području HNŽ.

Iz resora Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, Vlada je usvojila Odluku o imenovanju Savjetodavne radne skupine za izradu Prostornog plana HNŽ čija je zadaća koordiniranje aktivnosti na izradi Prostornog plana i postavljanje razvojne projekcije Prostornog plana HNŽ, priopćeno je, između ostalog iz Vlade HN županije.

poslovni-global.ba (Foto: Vlada HNŽ)

Odgovori