HNŽ: Sačiniti prijedlog plana novih zapošljavanja u zdravstvenim ustanovama

BiH vijesti

Uz usvojene Izmjene i dopune Proračuna za 2015. godinu, na posljednjoj sjednici Skupštine HNŽ-a zastupnici su raspravljali o Analizi stanja u zdravstvu, koju je pripravilo Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne skrbi Hercegovačko-neretvanske županije.

Dr. sc. Goran Opsenica, resorni ministar, upoznao je nazočne o ukupnom stanju u zdravstvenim ustanovama  i načinu njihova financiranja. Istaknuo je brojne probleme, te kazao kako je nužno iznaći model za njihovo rješavanje.

– Nesporna je nakana Vlade i Ministarstva zdravstva da zdravstveni sustav u našoj županiji učine pristupačnijim, pravednim i solidarnijim, a da bi to ostvarili potrebna je potpora Skupštine. Bolest ne bira i terapijski postupci ne ovise o nacionalnoj, vjerskoj, stranačkoj ili regionalnoj pripadnosti. Stoga ova sveobuhvatna analiza ima za cilj krajnje objektivno i nadasve realno predstaviti stanje u zdravstvu Županije – kazao je ministar Opsenica.

Nakon opsežne rasprave u kojoj su sudjelovali zastupnici, članovi Vlade i predstavnici zdravstvenih ustanova iz Županije, usvojeno je četrnaest zaključaka, među kojima i zaključak da sve zdravstvene ustanove kojima je HNŽ osnivač ili suosnivač, trebaju sačiniti prijedlog plana novih zapošljavanja za svaku kalendarsku godinu, na koji će, na prijedlog resornog ministra, suglasnost dati Vlada HNŽ-a.

Skupština HNŽ zatražit će od Vlade F BiH da, u što skorijem roku, priredi i u parlamentarnu proceduru proslijedi Zakon o konsolidiranju i otpisu duga javnih zdravstvenih ustanova. Osim toga, upravni odbori i ravnatelji zdravstvenih ustanova zaduženi su da, slijedom mjera koje je donijela Vlada HNŽ-a, sačine vlastite programe štednje i racionalnog poslovanja te da ih do 31.3. 2016. godine dostave Vladi HNŽ-a.

Sukladno Reformskoj agendi BiH za razdoblje 2015. – 2018. godine i propisima F BiH i HNŽ-a, nužno je zakonski urediti, te sačiniti mrežu zdravstvenih ustanova u HNŽ-u, također je jedan od zaključaka.

Zastupnici su u raspravi vrlo često isticali povećanje broja malignih oboljenja u HNŽ-u, te je stoga usvojen zaključak da resorno Ministarstvo do kraja ožujka 2016. Godine, pripravi Informaciju o zdravstvenom stanju stanovništva HNŽ-a.

Skupština je, također, usvojila Informaciju Ministarstva financija HNŽ-a o prikupljanju i raspodjeli javnih prihoda s prijedlogom mjera prema višim razinama vlasti u BiH. Zastupnici su podržali nastojanja Vlade HNŽ-a, usmjerena na izmjene Zakona o pripadnosti javnih prihoda u FBiH s ciljem pravednije raspodjele. Istaknuto je kako projekcije Ministarstva pokazuju da bi izmjenama toga Zakona, županijski prihodi na godišnjoj razini bili povećani između 20 i 26 milijuna KM.

Na Skupštini je dana suglasnost na Odluku o uvjetima i postupku za sporazumno rješavanje potraživanja pravnih i fizičkih osoba iz Proračuna HNŽ-a. Donošenjem te Odluke, Skupština je poduprla aktivnosti Vlade s ciljem rješavanja problema u svezi s pravosnažnim sudskim presudama, koje značajno opterećuju Proračun i dovode u pitanje financijsku stabilnost Županije, priopćeno je iz Vlade HNŽ-a.

Poslovni-global.ba

 

Odgovori