IDDEEA BiH od lipnja upisuje elektroničke certifikate za digitalno predstavljanje u osobne iskaznice građana BiH

BiH vijesti

Agencija za identifikacijske isprave, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine (IDDEEA BiH) je od 01. lipnja ove godine konačno započela upisivanje elektroničkih certifikata za digitalno predstavljanje u osobne iskaznice građana Bosne i Hercegovine. Ovaj korak predstavlja značajan napredak u modernizaciji osobnih isprava i pruža brojne pogodnosti građanima.

Zakonska regulativa koja propisuje upisivanje elektroničkih certifikata u osobne iskaznice postoji još od 2012. godine. Nažalost, proteklih 12 godina građani su posjedovali osobne iskaznice s čipom, ali bez upisanih elektroničkih certifikata.

IDDEEA BiH je Zakonom o elektroničkom potpisu Bosne i Hercegovine definirana kao certificirano tijelo za izdavanje kvalificiranih elektroničkih potvrda, a i Zakonom o Agenciji za identifikacijske isprave, evidenciju i razmjenu podataka Bosne I Hercegovine zadužena je za elektroničke certifikate i elektroničke potpise u oblasti identifikacijskih isprava. Upisivanje elektroničkih certifikata omogućava građanima Bosne i Hercegovine da se usklade sa standardima Europske unije u oblasti digitalne identifikacije. Ovo je važan korak ka integraciji Bosne i Hercegovine u europske tijekove i omogućava lakšu razmjenu informacija s drugim državama članicama EU. Ovim aktivnostima IDDEEA BiH također doprinosi ispunjenju cilja 7 EU Digitalne strategije u pogledu unapređenja usluga e-uprave.

IDDEEA BiH je, u skladu sa svojom zakonskom obvezom, omogućila upisivanje elektroničkih certifikata u osobne iskaznice bez dodatnih troškova za građane. Ova usluga je besplatna, što je važno jer dodatni troškovi često mogu predstavljati prepreku za široku primjenu novih tehnologija. Također, IDDEEA BiH je predložila Vijeću ministara BiH da donese odluku o visini naknade za korištenje kvalificiranog certifikata za digitalno potpisivanje u iznosu od 0 KM. Ako Vijeće ministara usvoji ovaj prijedlog, građani će moći koristiti sve prednosti i elektroničkih certifikata za digitalno potpisivanje bez naknade za njihovo izdavanje.

Realizacija ovog projekta zahtijevala je značajnu potporu i suradnju s različitim institucijama. U tom smislu, IDDEEA BiH je izrazila posebnu zahvalnost svim ministarstvima unutarnjih poslova s područja Bosne i Hercegovine, a posebno Ministarstvu unutarnjih poslova Županije Sarajevo (MUP ŽS), Ministarstvu unutarnjih poslova Unsko-sanske županije (MUP USŽ) i Ministarstvu unutarnjih poslova Bosansko-podrinjske županije (MUP BPŽ). Ove institucije su prve prepoznale značaj ovog poteza i pružile potrebnu potporu u njegovoj realizaciji.

Uvođenje elektroničkih certifikata u osobne iskaznice predstavlja veliki korak naprijed za Bosnu i Hercegovinu, doprinoseći ispunjenju i nekih od ciljeva UN-ovih Održivih razvojnih ciljeva (SDG 1 i SDG9) koji se odnose na dostupnost suvremenih identifikacijskih isprava i na inovacije i infrastrukturu. Ovo će olakšati mnoge administrativne procese, omogućiti brži i sigurniji pristup različitim uslugama i povećati ukupnu učinkovitost javne uprave. Građani će moći koristiti svoje osobne iskaznice na način koji je u skladu sa suvremenim digitalnim standardima, što će poboljšati kvalitetu života i unaprijediti poslovne prilike.

poslovni-global.ba/IDDEEA BiH

Odgovori