IGRE NA SREĆU Klađenje u FBiH moguće na 2.443 uplatna mjesta

BiH vijesti

Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Mostaru, utvrdila Prijedlog zakona o jedinstvenom registru korisnika gotovinskih naknada pojedincima na koje se ne uplaćuju doprinosi. Riječ je o naknadama koje se isplaćuju na teret Proračuna FBiH, odnosno proračuna županija, općina, gradova i financijskih planova izvanproračunskih fondova. Provođenje ovog zakona stvara pretpostavke da buduća zakonska rješenja gotovinskih naknada pojedincima u Federaciji BiH mogu biti bazirana na institutu cenzusa, što bi riješilo niz nedostataka u postojećem sustavu i omogućilo primjereniju socijalnu pomoć obiteljima i pojedincima. Donošenje ovog zakona jedna je od obveza iz Reformske agenda i njegovim upućivanjem u Parlament Vlada Federacije BiH značajno ostvaruje aktivnosti u oblasti socijalne politike.

Federalna vlada usvojila je 675.000 KM vrijedan Program utroška sredstava „Tekući transfer neprofitnim organizacijama za podršku Fondaciji za stambeno zbrinjavanje RVI i braniteljsku populaciju” za 2016. godinu.

Usvojen je i Programa utroška sredstava tekućeg transfera „Subvencije javnim poduzećima – Transfer željeznicama FBiH”, na osnovi kojeg će 21.340.000 KM biti raspoređeno Željeznicama Federacije BiH, a 660.000 KM Bosanskohercegovačkoj željezničkoj javnoj korporaciji.

U Federaciji BiH trenutačno je registrirano 13 pravnih osoba ­ priređivača igara na sreću klađenja, koji su po svojoj strukturi kapitala u privatnom vlasništvu, a djelatnost klađenja obavljaju na ukupno 2.443 uplatna mjesta, kaže se danas usvojenoj informaciji Federalnog ministarstva financija o učincima primjene Zakona o igrama na sreću, u dijelu koji se odnosi na organizaciju i poslovanje kladionica.

Vlada FBiH dala je suglasnost na Plan poslovanja JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar za 2016. godinu, a među ovogodišnjim planskim aktivnostima su nastavak izgradnje autoceste od Drivuše do Klopče, te od Klopče do tunela Pečuj.

Vlada FBiH dala je danas suglasnost za prodaju, metodom javne dražbe, nekretnina Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje. Uvjet je da su te nekretnine u stopostotnom vlasništvu Federalnog zavoda.

Doneseno je i više rješenja i odluka iz domena kadrovske politike, a među njima i o imenovanju novih članova Uprave – izvršnih direktora JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar, priopćeno je iz Vlade FBiH.

poslovni-global.ba

Odgovori