IMENOVANJA Dragan Bevanda direktor, Kenan Memić zamjenik direktora Agencije za privatizaciju HNŽ-a

BiH vijesti

Na današnjoj sjednici u Mostaru, Vlada Hercegovačko-neretvanske županije utvrdila je Prijedlog Zakona o komunalnim djelatnostima, koji će biti upućen u daljnju skupštinsku proceduru.

Vlada je razmotrila najnovije poduzete aktivnosti u svezi s donošenjem Zakona o državnoj službi u HNŽ. Istaknuto je kako je Ministarstvo pravosuđa, uprave i lokalne samouprave priredilo Prednacrt Zakona, koji je upućen tijelima županijske uprave koja mogu dati prijedloge i primjedbe.

Iz resora Ministarstva prometa i veza, usvojen je Plan i program Uprave za ceste u iznosu od  4.650.000 KM, a kao najznačajniji projekti, pored ostalih,  istaknuti su: izrada tehničke dokumentacije na R-425 – Žitomislići – Hamzići, saniranje klizišta na R-436 – Glavatičevo-Bjelimići i saniranje dijela ceste Potoci-Rujišta-Ćesim.

Na prijedlog Ministarstva gospodarstva usvojen je Program razvitka malog gospodarstva HNŽ za razdoblje od 2016. do 2020. godine. Također, usvojene su odluke o dodjeli koncesije gospodarskom društvu GABRO-LIT d.o.o. Konjic za eksploatiranje mineralne sirovine arhitektonsko-građevinskog kamena gabra na lokalitetu Findik u Općini Jablanica i o dodjeli koncesije gospodarskom društvu Promark d.o.o. Mostar za eksploatiranje mineralne sirovine tehničkog građevinskog kamena u ležištu krečnjaka Razdolje u Mostaru.

Nastavljajući aktivnosti u svezi s rješavanjem dugovanja nastalih nakon donošenja pravosnažnih sudskih rješenja, Vlada je donijela Odluku o pokretanju postupka za zaključenjem Ugovora o izvansudskim nagodbama. Tom Odlukom, nakon provedenog javnog poziva, omogućen je nastavak aktivnosti za sklapanje ugovora o izvansudskim nagodbama za izmirenje novčanih potraživanja fizičkih i pravnih osoba, za što je Vlada u 2016. godini izdvojila 1.000.000,00 KM.

Na zahtjev Općine Čitluk, Vlada je dala suglasnost Općinskom vijeću za preuzimanje uloge koncesora za poljoprivredno zemljište u državnom vlasništvu koje je po Programu gospodarenja poljoprivrednim zemljištem u državnom vlasništvu za područje općine Čitluk od 2015. do 2020. godine određeno za dodjelu u koncesiju.

Iz resora Ministarstva financija usvojene su redovite odluke o utvrđivanju visine osnovice za isplatu plaća i o utvrđivanju visine naknade za topli obrok za mjesec travanj korisnicima koji primaju plaću iz Proračuna HNŽ. Također, usvojeno je Izvješće o izvršenju Proračuna HNŽ za 2015. godinu, koje će biti upućeno u skupštinsku proceduru, te Zaključak o usklađivanju rashoda s prihodima, Operativni plan i Odluka o utvrđivanju grantova za isplatu za mjesec travanj.

Na prijedlog Ministarstva za pitanja branitelja, Vlada je usvojila Odluku o odobravanju utroška novčanih sredstava iz Proračuna u iznosu od 70.000,00 KM za nabavu 12 aktivnih invalidskih kolica s antidekubitalnim jastukom ratnim vojnim invalidima 100% I skupine.

Vlada je donijela rješenje o imenovanju Dragana Bevande i Kenana Memića za direktora i zamjenika direktora Agencije za privatizaciju HNŽ i  dala suglasnost Upravnom odboru Javne ustanove „Veterinarski zavod HNŽ-K“ Mostar za imenovanje dr. sc. Maje Arapović za ravnateljicu Zavoda.

poslovni-global.ba/Vlada HNŽ (Foto: Vlada HNŽ)

 

Odgovori