Imenovano izaslanstvo BiH pri Moneyval odboru

BiH vijesti

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na prijedlog Ministarstva sigurnosti, donijelo je odluku o imenovanju izaslanstva Bosne i Hercegovine u Odbor stručnjaka Vijeća Europe za ocjenu borbe protiv pranja novca i financiranje terorističkih aktivnosti (Moneyval Committee of the VE).

Izaslanstvo Bosne i Hercegovine (Izaslanstvo Moneyvala), kao privremeno, međuresorno i stručno tijelo Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, između ostalog, predstavljat će Bosnu i Hercegovinu i sudjelovati u radu Moneyval odbora VE te obavljati druge aktivnost u cilju realizacije međunarodnih obveza Bosne i Hercegovine u oblasti borbe protiv financiranja terorističkih aktivnosti i pranja novca.

Za voditeljicu Moneyval izaslanstva BiH imenovana je Ivana Veselčić iz Ministarstva sigurnosti BiH, a članovi su predstavnici nadležnih državnih, entitetskih i institucija Distrikta Brčko BiH.

Moneyval izaslanstvo BiH za svoj rad odgovara Vijeću ministara BiH, kojem najmanje jednom godišnje, putem Ministarstva sigurnosti BiH, podnosi izvješće o svom radu.

poslovni-global.ba

Odgovori