INDUSTRIJALACI FBIH Obvezan plan sanacije za privredna društva u minusu za 2015. godini

BiH vijesti

Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Mostaru, utvrdila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o plaćama i naknadama u tijelima vlasti Federacije BiH i predložila Parlamentu FBiH njegovo donošenje po hitnoj proceduri.

Cilj je stvaranje uvjeta da plaće u proračunima budu unaprijed planirana u okvirima raspoloživih sredstava, kao i otklanjanje razloga koji izazivaju značajan broj sudskih postupaka s negativnim ishodom po proračun FBiH. Kako je predloženo, osnovica za obračun plaća se utvrđuje zakonom, odnosno odlukom općinskog vijeća o izvršavanju proračuna za svaku proračunsku godinu ili odlukom o privremenom financiranju, a nakon konzultacija sa sindikatom i primjenjuje se od 1. siječnja za svaku sljedeću godinu. Pored osnovice, prilikom obračuna plaće će biti korišten i bod za obračun plaće koji se utvrđuje na isti način i primjenjuje također od 1. siječnja za svaku sljedeću godinu.

Članovi Vlada su se upoznali s konsolidiranim izvješćem o izvršenju federalnog, županijskog i općinskih proračuna i financijskih planova izvanproračunskih fondova FBiH za prvih devet mjeseci 2016. godine. Ukupni prihodi za razdoblje siječanj – rujan 2016. godine iznosili su 5.506,8 milijuna KM, što je za 252,1 milijun KM ili za 4,8 posto više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, a ostvarenje u odnosu na plan je 67,4 posto. Istovremeno, ukupni rashodi iznosili su 4.876 milijuna KM, što je za 138,8 milijuna KM ili za 2,9 posto više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Ukupni financijski rezultat na razini proračuna FBiH za razdoblje 1.1. – 30.9.2016. godine je ostvaren u suficitu i iznosi 128,7 milijuna KM. Na županijskim razinama suficit je 152,5 milijuna KM, a na općinskim 67,4 milijuna KM. Sektor socijalne zaštite (izvanproračunski fondovi) ostvario je deficit u ukupnom iznosu od 16,2 milijuna KM.

Vlada je usvojila izvješće o poslovanju privrednih društava iz oblasti industrije u 2015. godini i sva privredna društva koja su poslovala s gubitkom u 2015. godini je obvezala da naprave sanacijski plan, kako bi ga upravljačke strukture usvojile i postupile u skladu s njim.

Usvojeno je i izvješće u svezi s potporom radu udruženjima potrošača u Federaciji BiH u prošloj godini, kada je za ostvarenje programskih ciljeva udruženja potrošača Federalnog ministarstva trgovin osiguralo 70.000 KM, a čiji korisnici su šest udruženja potrošača u FBiH.

Vlada FBiH je Parlamentu FBiH, koji vrši konačan izbor, predložila da, nakon provedene konkursne procedure, za direktora Agencije za bankarstvo Federacije BiH, na razdoblje od pet godina, bude imenovan Jasmin Mahmuzić, a za zamjenicu direktora, na isto razdoblje, Dubravka Bošnjak.

poslovni-global.ba / Vlada FBiH

Odgovori