INSPEKCIJA Neophodno ujednačiti visine taksi i naknada za kontrole roba pri uvozu i izvozu

Vlada FBiH danas je usvojila informaciju Federalne uprave za inspekcijske poslove o nužnosti ujednačavanja visine taksi i naknada za inspekcijske kontrole roba pri uvozu/izvozu u BiH/FBiH.

Federalno ministarstvo trgovine zaduženo je, s ciljem izjednačavanja naknada koje naplaćuju tržišni inspektori u kontroli kakvoće robe pri uvozu i izvozu, razmotriti tekst koji je predložila Federalna uprava za inspekcijske poslove, a odnosi se na izmjene Odluke o visini i načinu plaćanja naknade za pokriće troškova kontrole kakvoće određenih proizvoda pri uvozu i izvozu, te predloži Vladi FBiH konačan tekst Odluke na usvajanje.

Vlada je zadužila Federalno ministarstvo zdravstva razmotriti predloženi tekst, urađen s ciljem izjednačavanja naknada za pokrivanje troškova zdravstvene ispravnosti, i donese izmjene i dopune Naredbe o visini plaćanja naknade za pokrivanje troškova i utvrđivanja zdravstvene ispravnosti životnih namirnica i predmeta opće uporabe koji se uvoze u Federaciju BiH.

Federalno ministarstvo financija je zaduženo razmotriti predloženi tekst Federalne uprave za inspekcijske poslove u dijelu koji se odnosi na Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o federalnim upravnim taksama i tarifi federalnih upravnih taksi, s ciljem utvrđivanja Nacrta ovog zakona i upućivanja Vladi FBiH na usvajanje.

Vlada od Federalne uprave za inspekcijske poslove traži, a županijskim upravama preporučuje da, s ciljem zaštite zdravlja građana, pojačaju kontrole prometa kurbana pred predstojeći vjerski praznik.

Također, zatražena je veća kontrola nad odlaganjem otpada životinjskog podrijetla.

poslovni-global.ba

Odgovori