ISPUŠNI PLINOVI Od Nove godine sva vozila u FBiH na EKO testu

BiH vijesti

Federalni ministar prometa i veza Denis Lasić donio je Pravilnik o ispitivanju ispušnih plinova motornih vozila (eko testu) u stanicama za tehnički pregled vozila.

Ovim se Pravilnikom propisuje način ispitivanja sadržaja ispušnih plinova motornih vozila u stanicama za tehnički pregled vozila, kategorije vozila koja podliježu obveznom EKO testu uz redoviti tehnički pregled za godišnju registraciju vozila, vozila koja su oslobođena EKO testa, kategorije pogonskih motora s obzirom na EKO test, granični uvjeti koje svaki pogonski motor cestovnih vozila mora zadovoljiti s obzirom na sadržaj ispušnih plinova, koji ispušni plinovi ili karakteristike ispušnog plina utječu na prolaznost vozila na EKO testu, postupak s vozilima koja ne prođu na EKO testu, oprema za ispitivanje sadržaja ispušnih plinova na stanicama za tehnički pregled vozila, način označavanja vozila koja su zadovoljila na EKO testu, naljepnice i dokumentacija koja se izdaje po obavljenom EKO testu, informacijski sustav i evidencije koje se vode, datum od kojeg započinje EKO test, datum od kada rezultati EKO testa utječu na prolaznost vozila na redovitom tehničkom pregledu.

Kako se navodi u Pravilniku, u svrhu smanjenja štetnih utjecaja ispušnih plinova na okolinu, počevši od 1. siječnja 2017. godine, u svim stanicama za tehnički pregled vozila, prigodom obavljanja redovitog tehničkog pregleda vozila istovremeno će se vršiti i ispitivanje sadržaja ispušnih plinova motornih vozila – EKO test.

EKO test se radi jednom godišnje uz redoviti tehnički pregled. Ukoliko vozilo ne podliježe obvezi obavljanja tehničkog pregleda u toj kalendarskoj godini, tada vlasnik vozila nema obvezu uraditi EKO test u toj godini dana. Tehnički pregled vozila se ne može završiti prije završenog ispitivanja EKO testa i izdavanja odgovarajućeg izvješća o ispitivanju ispušnih plinova.

Rezultati EKO testa neće imati utjecaja na prolaznost vozila na tehničkom pregledu do 1. siječnja 2020. godine, do kada traje prelazno razdoblje ispitivanja ispušnih plinova. Od 1. siječnja 2020. godine vozilo koje se mora podvrgnuti EKO testu mora zadovoljiti i zahtjeve o kakvoći ispušnih plinova u skladu s propisima donesenim u Bosni i Hercegovini, predviđeno je Pravilnikom.

poslovni-global.ba / N1 BiH

Odgovori