Izrađene turističke mape s dostupnim objektima i preprekama za osobe u invalidskim kolicima

Turizam vijesti

Nakon što je početkom godine predstavljena Baza geo-lokacija s 633 točke o preprekama za osobe u invalidskim kolicima, u suradnji s Turističkom zajednicom Grada Dubrovnika sada su dostupne i turističke mape na hrvatskom i engleskom jeziku.

Na njima su označeni hoteli, plaže dostupne osobama u invalidskim kolicima, potpuno i djelomično dostupne turističke lokacije, ljekarne, lokacije ustanova za potporu osobama s invaliditetom te prepreke.

Za svaku pojedinu lokaciju od interesa ujedno je i dostupno više informacija, između ostalih i o vrsti prilaza, načinu prolaske prepreke, pa i o mogućnostima kretanja, kao i sadržajima. Ovim proširenjem baze, sada su dostupne i turističke lokacije, a svaki posjetitelj već unaprijed može doći do informacija koje mu mogu koristiti u planiranju posjeta tim lokacijama.

Na ovaj način nadograđena je postojeća baza prostornih podataka, web portal kao jedinstveno mjesto za prikaz podataka o dostupnim, teško dostupnim ili nedostupnim lokacijama, s kartom pristupačnosti koja je dostupna preko web aplikacije. Karta predstavlja mapirane lokacije grada Dubrovnika u svrhu pružanja informacija o dostupnosti javnih površina za osobe s invaliditetom u kolicima, s označenim preprekama poput rubnjaka, skalina, nagiba i priloženim fotografijama lokacije, a može se pronaći na: www.accessible-dubrovnik-map.eu

Baza geo-lokacija pristupačnih za osobe u invalidskim kolicima se realizirala u sklopu projekta RAGUsa 2.0 – Razvoj kApaciteta Gradskih Udruga kojeg provodi Zajednica tehničke kulture Dubrovačko-neretvanske županije u suradnji s partnerima. Ukupna vrijednost projekta je 65.026,59 EUR. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda kroz poziv “Jačanje kapaciteta OCD-a za odgovaranje na potrebe lokalne zajednice” iznosom od 55.272,60 EUR.

poslovni-global.ba

Odgovori