Javni dug eurozone 93, cijele Europske unije 85,1 posto BDP-a

Svijet vijesti

Na kraju trećeg tromjesečja 2022. godine javni dug eurozone iznosio je 93 posto bruto domaćeg proizvoda, dok je javni dug cijele Europske unije iznosio 85,1 posto BDP-a.

U usporedbi s drugim tromjesečjem 2022. javni dug smanjen je i u eurozoni i u Europskoj uniji, kada je iznosio 94,2 odnosno 86,4 posto.

Smanjio se i javni dug u odnosu na isto tromjesečje 2021., kada je iznosio 97,3 posto u eurozoni i 89,7 posto u Europskoj uniji.

Najzaduženija zemlja EU na kraju trećeg tromjesečja 2022. bila je Grčka s dugom od 178,2 posto BDP-a.

Javni dug Italije iznosio je 147,3 posto BDP-a, a Portugala 120,1 posto BDP-a.

Visok javni dug imale su i Španjolska (115,6 posto), Francuska (113,4 posto) i Belgija (106,3 posto).

Najniži javni dug na kraju trećeg tromjesečja imale su Estonija (15,8 posto), Bugarska (23,1 posto) i Luksemburg (24,6 posto).

U Hrvatskoj konsolidirani dug opće države iznosio je na kraju prošlogodišnjeg rujna 45,689 milijardi eura, što odgovara 70,4 posto BDP-a, navodi Eurostat, napominjući da je iznos izračunat na temelju službeno utvrđenog tečaja zamjene kune za eure uoči ulaska u eurozonu.

Na kraju prošlogodišnjeg lipnja iznosio je 45,636 milijardi eura, odnosno 73,2 posto BDP-a. Na kraju rujna 2021. godine iznosio je 45,856 milijardi eura, odnosno 81,5 posto BDP-a.

Najbliže su Hrvatskoj po udjelu javnog duga u BDP-u na kraju prošlogodišnjeg rujna Finska i Slovenija gdje je iznosio 70,8 odnosno 72,3 posto.

poslovni-global.ba

Odgovori