Jeftinije, a kvalitetnije: Osobne iskaznice s elektroničkom memorijskom karticom

BiH vijesti

Vijeće ministara BiH razmotrilo je i za iduću sjednicu odgodilo izjašnjavanje o Prijedlogu pravilnika o cijeni osobnih dokumenata (osobne iskaznice i vozačke dozvole) i zadužilo Agenciju za identifikacijske isprave, evidenciju i razmjenu podataka da pripremi i Vijeću ministara BiH dostavi sveobuhvatnu analizu koja će uključivati usporedni pregled cijena i kvaliteta ovih dokumenata u zemljama regije i Europe, nakon čega će se ministri izjasniti o ovom pravilniku.

Cilj Vijeća ministara BiH je da građani BiH za najnižu realnu cijenu dobiju najkvalitetnije dokumente, s tim da se korekcija cijena neće odnositi na postojeća osobna dokumenta do momenta isticanja njihovog važenja.

Ovim pravilnikom definirani su financijski parametri kako bi projekt sustava osobnih dokumenata u BiH bio održiv za razdoblje od 10 godina, a raspodjela sredstava omogućit će uvođenje osobnih iskaznica koje će sadržavati elektroničku memorijsku karticu i zajedno s vozačkim dozvolama biti usklađene s najvišim standardima EU-a u oblasti sigurnosti osobnih dokumenata, priopćeno je iz Vijeća ministara BiH.

poslovni-global.ba

 

Odgovori