Koliko milijardera ima u europskim zemljama?

vijesti Zanimljivosti

Objavjena je mapa koja prikazuje koliko milijardera ima u zemljama Europe. Mapa je rađena prema podacima Forbesa i Europe Magazinea, odnosi se na 2023. godinu, a bogatstvo se mjeri u amerčkim dolarima.

Najviše milijardera živi u Njemačkoj, njih čak 126, a potom u Rusiji 104, dok se na trećoj poziciji nalazi Italija sa 64 milijardera.

Milijardere osim Hrvatske nemaju ni zemlje regije odnosno Bosna i Hercegovina, Slovenija, Srbija, Crna Gora, Albanija i Makedonija, ali i Bjelorusija, Latvija i Litva.

poslovni-global.ba

Odgovori