KORIDOR 5c Dionice Tarčin-Konjic i Mostar Sjever–Mostar Jug na čekanju

BiH vijesti

Prema optimističnim podacima Autocesta FBiH, za nešto više od tri godine mogli bismo koristiti dvije trećine autoceste A1, dok već sada promet na postojećim dionicama tijekom ljeta prelazi broj od milijun vozila mjesečno.

Što se tiče novih i upotrebljivih kilometara autoputa u FBiH do 2018. godine, iz JP autoceste FBiH tvrde da bi u funkciji trebalo biti 40-ak km, i to na sjeveru u sklopu dionice Svilaj – Odžak (10,4 km), u zeničkoj regiji 12 km, te na jugu 18 km.

Prema planu JP Autoceste FBiH, ove godine započinje ciklus gradnje za još 84 kilometra autoceste A1, a u sljedeće četiri godine cilj je završiti dvije trećine autoceste i to kroz najteže predjele BiH.

“Plan je do 2020. godine izgraditi gotovo cijeli Koridor 5c kroz FBiH, osim dionica Tarčin – Konjic i Mostar Sjever – Mostar Jug, u dužini od oko 30 kilometara, za koje radimo na iznalaženju sredstava i modela financiranja”, rečeno je iz Autocesta FBiH.

Kako je za Klix.ba objašnjeno, sve ovisi o finansijskoj konstrukciji. Na dionici Tarčin – Konjic završen je glavni projekt i u tijeku je eksproprijacija zemljišta. Ova dionica je izrazito skupa i košta 450 milijuna eura bez PDV-a, zbog čega trenutačno nije prioritet.

Prema podacima iz ovog poduzeća, u nove dionice autoceste A1 bit će uzloženo 900 milijuna eura, odnosno blizu 1,8 milijardi KM. Kao što je poznato, izgradnja dionica se najvećim djelom financira iz međunarodnih kreditnih sredstava, dok se eksproprijacija i projektovanje financiraju iz vlastitih sredstava.

Dionica Konjic – Mostar sjever je izrazito zahtjevna i nema mogućnosti da se financira klasičnim zaduživanjem kod međunarodnih financijskih institucija.

“U fazi smo aktivnosti na pripremi i realizaciji projekta tako što smo okončali izvođenje geotehničkih istražnih radova, a završavamo i studijsku dokumentaciju. Uz pomoć resornog ministarstva i Vlade FBiH radimo na intenzivnijem iznalaženju novih modela financiranja i partnera kako bismo ubrzali proces gradnje”, zaključeno je iz Autocesta FBiH.

Ukupno ostvareni broj vozila u 2015. godini na autocesti A1 je 8.509.683. Također, paralela između prve polovice prošle i ove godine bilježi rast naplate za 20 posto. Prema podacima iz Autocesta FBiH, u srpnju ove godine zabilježen je rekordan broj vozila na autocesti A1, čime je pređena magična granica od milijun vozila.

U tijeku su i aktivnosti vezane za provođenje postupka izbora privatnog partnera/koncesionara za izgradnju brze ceste Lašva – Nević Polje.

“Ova cesta je veoma bitna, jer je broj vozila na njoj tri puta veći od broja vozila na autoputu od Sarajeva do Zenice. JP Autoceste FBiH planira realizirati izgradnju u investicijama za 2017.-2019. godinu”, rečeno je iz Autocesta FBiH.

Podsjećamo, na osnovi lnicijative za realizaciju projekta izgradnje brze ceste Lašva – Nević polje, upućene od JP Autoceste, Vlada FBiH je 12. veljače 2016. donijela Zaključak kojim se JP Autoceste FBiH zadužuju da, za početak, predstave projekat brze ceste potencijalnim ulagačima i objave javni poziv za iskazivanje interesa. Po okončanju javnog poziva bit će angažiran vanjski konzultant radi pripreme studije ekonomske opravdanosti, prijedloga modela koncesije i pripreme natječajne dokumentacije.

JP Autoceste je formiralo multidisciplinarni stručni tim za pripremu realizacije ovog projekta koji poduzima aktivnosti na pripremi prezentacije javnog poziva.

poslovni-global.ba / Biznis.ba / Klix.ba

Odgovori