KORIDOR VC Potpisan ugovor za izgradnju novih dionica

BiH vijesti

Predsjednik Federacije Bosne i Hercegovine Marinko Čavara i direktor Ureda Europske banke za obnovu i razvoj u BiH, Jan Braun potpisali su ugovor o zajmu za izgradnju nove dionice na Koridoru Vc.

Direktor Ureda Europske banke za obnovu i razvoj u BiH, Jan Braun izjavio je kako je potpisivanje ovog sporazuma samo jedan korak od povlačenja novca i realizacije ranije dogovorenog projekta.

Predsjednik Federacije BiH Marinko Čavara zahvalio je direktoru Braunu na dosadašnjoj potpori projektima cestogradnje, a posebno koridora Vc te je izrazio nadu kako će ubrzo biti usvojen zakon o trošarinama kako bi sredstva iz ovog zajma bila operativna i kako bi se nastavila izgradnja autoceste kao najvažnijeg infrastrukturnog projekta u BiH.

Ugovor o zajmu za izgradnju dionice na Koridoru Vc vrijedan je 80 milijuna eura, a korisnik sredstava je JP Autoceste Federacije BiH za izgradnju dionica autoceste na poddionici između Bune i Počitelja, koja je nastavak dionice Počitelj – Bijača, te poddionice između Donje Gračanice i Tunela Zenica.

poslovni-global.ba

Odgovori