Livno: Novi katastar nekretnina za šest općina

BiH vijesti

U Općini Livno nedavno je uspostavljen novi katastar nekretnina za šest katastarskih općina novog premjera i to Golinjevo, Miši, Grgurići, Smričani, Podhum i Vržerale u ukupnoj površini nešto većoj od sedam i pol tisuća hektara, objavljeno je na službenim stranicama Općine Livno.

Ovim prestaje važiti dosadašnji upisnik zemljišta i nekretnina za spomenute dijelove livanjske općine. Uspostavom novog premjera omogućuje se stanovnicima šest katastarskih općina rješavanje do sada brojnih neriješenih imovinsko-pravnih odnosa.

Ovo je inače prvi put, nakon 132 godine, da su u Općini Livno podaci novog premjera stupili na snagu i stavljeni u službenu uporabu. Plan Općine Livno je putem Službe za imovinsko pravne poslove nastaviti uspostavu novog premjera i za ostale dijelove livanjske općine. Time će stranke i mjerodavna tijela jednostavnije i brže rješavati imovinsko-pravne odnose u budućnosti.

poslovni-global.ba

Odgovori