Mario Gadžić, Dražen Pandža i Boris Vican čine Upravu Aluminija d.d. Mostar

BiH vijesti

Na  prijedlog direktora Aluminija d.d. Mostar Marija Gadžića, na današnjoj su sjednici Nadzornoga odbora Društva, održanoj pod predsjedanjem predsjednika NO-a Dalibor Miloša, imenovani dvojica izvršnih direktora, kao članovi Uprave Aluminija, na četverogodišnje mandatno razdoblje. Odlukom članova NO-a, dužnost izvršnoga direktora za ekonomsko-financijske, računovodstvene i komercijalne poslove preuzeo je Dražen Pandža, dok je njegovim kolegom na mjestu izvršnoga direktora za tehničke poslove i razvitka imenovan Boris Vican.

drazen-pandza

Dražen Pandža i Mario Gadžić

Dražen Pandža (rođen 1974.) dolazi iz financijskoga sektora, u kojemu je stekao zavidno iskustvo u upravljanju ljudskim i materijalnim resursima organizacijske cjeline kojom je rukovodio, napose na poslovima planiranja proračuna i nadzora nad njegovom provedbom, te nadzora nad profitabilnošću organizacijskih cjelina.

boris-vican

Boris Vican i Mario Gadžić

Boris Vican (rođen 1976.), kao dugogodišnji djelatnik Aluminija, dužnost izvršnoga direktora preuzima s mjesta direktora pogona Elektroliza, čije je upravljanje preuzeo u vremenu kada je proizvodni proces bio u izrazito lošemu stanju. Tijekom svojega mandata, postigao je značajne pomake i unaprijedio proizvodnju, a strategija aktivnosti za sljedeće četiri godine koju je ponudio, jasno upućuje na Vicanovu usmjerenost vraćanju proizvodnje na puni kapacitet i na njezino prijeko potrebno osuvremenjivanje.

Osim imenovanja navedenih članova Uprave, na sjednici NO-a usvojen je i niz drugih odluka o promjenama unutar organizacije Društva, a koje će omogućiti učinkovitu provedbu strategije oporavka Aluminija koju je ponudila tvornička Uprava, u prvomu redu vraćanja proizvodnje u puni kapacitet, pokretanjem ugašenih elektrolitičkih ćelija. Realno je, prema riječima direktora Gadžića, realizaciju toga pothvata, odnosno Elektrolizu sa svih 256 ćelija u radu, očekivati u razdoblju od 12 do 14 predstojećih mjeseci.

poslovni-global.ba

Odgovori